• Foto: Staatbosbeheer

Primeur: eerste visarendjong van Nederland geboren

WERKENDAM Voor zover bekend zijn er woensdag 1 juni voor het eerst één of meer jonge visarenden (Pandion haliaetus) geboren in Nederland. Vorige maand was al duidelijk dat er een paartje visarenden voor het eerst aan het broeden was in de Biesbosch, nu blijkt dat het broeden succesvol is verlopen.

Dat visarenden broeden en jongen krijgen in Nederland is een unicum. De grote roofvogels gebruiken Nederland doorgaans alleen als tussenstop tijdens hun trektocht van hun overwintergebieden in Afrika en hun broedgebieden in het oosten en noorden van Europa. Al enkele jaren overzomeren visarenden in de Biesbosch. Dit jaar hebben twee paar visarenden nesten gebouwd in de Biesbosch. Eén daarvan is daadwerkelijk gaan broeden.

,,Ik zag vandaag (woensdag 1 juni) dat de visarenden onrustig waren rond hun nest. Uit hun gedrag is duidelijk op te maken dat de ouders niet meer broeden en nu hun jongen voeren", zegt Boswachter Jacques van der Neut van Staatsbosbeheer, die afgelopen maand samen met zijn collega's en vrijwilligers het nest nauwlettend in de gaten hield. ,,De jongen zijn zelf nog niet te zien, maar aan het gedrag van de ouders is op te maken dat er één of meerdere jongen in het nest zitten. Nu moeten we ongeveer drie weken wachten tot de jongen wat groter zijn, dan kunnen we zien hoeveel het er precies zijn", aldus Van der Neut. Visarenden leggen vaak meerdere eieren.

Al jaren lang kijken natuur- en vogelliefhebbers uit naar de komst van de visarend als broedvogel in Nederland. Sinds enkele jaren overzomeren er meerdere visarenden in Nationaal Park De Biesbosch, maar tot broeden en jongen was het tot op heden nog niet gekomen. Boswachter Jaques van der Neut: ,,Dit is echt goed nieuws voor de Nederlandse natuur. Dat een prachtige vogel als de visarend weer terug is als broedvogel in ons land zegt iets over de kwaliteit en de schaal van het gebied."

Om de visarenden rust te gunnen is de directe omgeving rond het nest afgesloten voor publiek. Ook gaan de boswachters van Staatsbosbeheer de komende periode extra surveilleren om de vogels rust te geven.

De visarend (Pandion haliaetus) is een prachtige roofvogel. Ze zijn een stuk kleiner dan zeearenden (Haliaeetus albicilla). Ze hebben een lichte onderzijde en donkere bovendelen. Ze 'bidden' met zware vleugelslagen en duiken vanaf grote hoogte met vooruitgestoken poten in het water om vis te vangen. Visarenden zijn trekvogels en overwinteren in (tropisch) Afrika. De dichtstbijzijnde broedgebieden liggen in Duitsland en Polen. Mogelijk heeft de visarend ooit in Nederland gebroed, maar gedocumenteerde broedgevallen zijn niet bekend.