• Vijselaaren Sixma

Proef met energienet van de toekomst in Gorinchem succesvol afgerond

GORINCHEM Netbeheerder Stedin publiceerde vorige week de evaluatie van het energieproject Hoog Dalem. In de Gorinchemse 'all electric' wijk Hoog Dalem is gedurende drie jaar een proef gedraaid waarin samen met 42 deelnemende huishoudens is onderzocht hoe zonne-energie maximaal gebruikt kan worden. Zonnepanelen, een 'slim' energiesturingssysteem in huis, accu's en warmtepompen vormden onderdeel van de proeftuin. Met de aanstaande uitfasering van aardgas schetst deze proeftuin een goed beeld van de woonwijk in 2050. En wat blijkt: een nieuwbouwwijk zonder aardgas is goed mogelijk.

De pilot moest antwoord geven op drie vragen: is een elektriciteitsnetwerk zoals we het vandaag de dag ontwerpen opgewassen tegen de energievraag van morgen, waarin aardgas geen rol meer heeft? Hoe benutten we lokaal opgewekte (zonne)stroom optimaal en welke rol kan opslag van energie daarbij spelen? En hoe beoordelen gebruikers/bewoners de oplossingen die worden ontwikkeld en hoe gaan ze er in de praktijk mee om? David Peters, directeur Strategie & Innovatie van Stedin: ,,Voor Stedin is proeftuin Hoog Dalem een succes. Op de vooraf gestelde vragen zijn antwoorden gekomen waarmee Stedin verder kan werken aan het creëren van infrastructuren die de energietransitie mogelijk maken."

De energienetten die Stedin ontwerpt, gaan tenminste veertig jaar mee. Voor de netbeheerder is het daarom belangrijk te weten hoe het energienet van de toekomst eruit ziet. Door een toename van het gebruik van elektriciteit (bijv. warmtepompen en elektrische auto's) en teruglevering van duurzame energie door zonnepanelen is er veel meer capaciteit op stroomkabels nodig. De proeftuin heeft uitgewezen dat de kabels die Stedin tegenwoordig bij nieuwbouwwijken aanlegt de uitdagingen van de toekomst aan kunnen: ze hebben voldoende capaciteit om een volledig geëlektrificeerde wijk zonder aardgasnet van energie te voorzien. Ook is gebleken dat energieopslag in de toekomst een belangrijke rol gaat spelen. Ondanks dat in deze pilot de accu's qua capaciteit nog niet geoptimaliseerd waren (er was bij de start van de pilot slechts een beperkt aanbod van accu's) is gebleken dat de huishoudens 20 tot 50% méér zelf opgewekte zonne-stroom gebruiken. Het slimme sturingssysteem USEF, dat bepaalt wanneer een accu op- of ontlaadt, speelt een belangrijke rol om pieken in de energievraag te verminderen.

In de proeftuin is regelmatig onderzoek gedaan naar de beleving door de deelnemers. Uit het ervaringsonderzoek blijkt dat als de deelnemers echt betrokken worden en kunnen meedenken over het geïmplementeerde energiesysteem, dat de slagingskans van het project vergroot net als de acceptatie van het energiesysteem bij de gebruikers. Zonder gemotiveerde bewoners, geen geslaagde proeftuin.

Stedin voerde de pilot uit in samenwerking met de gemeente Gorinchem, de bewoners van Hoog Dalem, KPN, ABB en Heijmans. Meer is te lezen op www.stedin.net/hoogdalem.

Duurzame energie voor iedereen. Daar werkt Stedin elke dag aan. Zodat onze ruim twee miljoen klanten kunnen wonen, werken en leven in de meest stedelijke en industriële regio van Nederland: de provincie Utrecht en het grootste deel van Zuid-Holland. Want juist in ons verzorgingsgebied is de energie-infrastructuur complex en de afhankelijkheid van energie groot. Met zo'n 3000 medewerkers werken we aan een duurzaam energiesysteem waarin steeds meer lokaal wordt opgewekt. Een systeem dat ook in de toekomst betrouwbaar en betaalbaar is. En dat we kunnen doorgeven van generatie op generatie.