• Via de BuitenBeter app kunnen inwoners melding maken van misstanden in de openbare ruimte.

    Egbert Egberts

Promoot de BuitenBeter app

GORINCHEM Fractie Van Maaren vindt dat de BuitenBeter app van de gemeente beter gepromoot zou moeten worden.

door Egbert Egberts

Gorinchem heeft een BuitenBeter app waar inwoners van de stad klachten of opmerkingen over de openbare ruimte aan de gemeente kunnen melden. Hier wordt volgens de Fractie Van Maaren goed op gereageerd. Maar het kan altijd beter, zo laat de fractie weten. En daarover stelde de fractie aan het college deze week schriftelijke vragen.
Inwoners kunnen bij de gemeente melding maken van het feit of bijvoorbeeld stoeptegels scheef liggen, bomen ziek of beschadigd zijn, lantaarnpalen kapot zijn of scheef staan, weg afsluitende paaltjes zijn aangereden of verdwenen of verkeersborden zijn beschadigd. Fractie Van Maaren wil dat de gemeente nog meer ruchtbaarheid geeft aan deze app zodat inwoners de gemeente nog sneller weten te bereiken om door de gemeente de openbare ruimte beter op orde en de verkeersveiligheid beter op peil te kunnen houden. Dit komt de inwoners en bezoekers van Gorinchem ten goede.