Provincie positief over fusie Giessenlanden en Molenwaard

HOORNAAR Het door de raden vastgestelde herindelingsadvies Giessenlanden en Molenwaard wordt door de provincie Zuid-Holland met een positieve zienswijze aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aangeboden. Dit heeft de provincie per brief aan beide gemeenten laten weten.

In de brief staat dat Gedeputeerde Staten constateerden dat ,,de gemeenteraden een afgewogen beslissing hebben genomen." De brief met de volledige zienswijze van de provincie is te vinden op: www.zuid-holland.nl (lokaal bestuur).

Na het besluit van de raden tot het vaststellen van het herindelingsadvies, hebben de colleges van Giessenlanden en Molenwaard het herindelingsadvies aangeboden aan de provincie. Het herindelingsadvies wordt nu de door provincie samen met een positieve zienswijze aangeboden aan de minister van BZK. Waarna de voorgenomen herindeling via een wetsvoorstel wordt voorgelegd aan de Eerste en Tweede Kamer.