• Erik de Bruin

Raad akkoord met onderzoek naar combinatie archeologie en hotel

GORINCHEM Er moet een haalbaarheidsonderzoek komen waarin wordt gekeken of de archeologische vondsten Buiten de Waterpoort geïmplementeerd kunnen worden in het nog te bouwen hotel. Dat vindt de meerderheid van de Gorcumse gemeenteraad.

 

Door Tim Hartman / t@Namtrah09

 

De raadsmeerderheid sluit zich daarmee aan bij het standpunt van het college. De raad mocht woensdagavond tijdens een extra bijeenkomst zijn zegje doen, ondanks dat het college zelfstandig een besluit mag nemen. De vergunning voor het hotel is immers al vergeven. 

Toch konden de meeste raadsfracties instemmen met een haalbaarheidsonderzoek. Maar naar wat precies? Als het aan ondernemer, en tevens vergunninghouder, Berry Voet ligt, wordt er onderzocht of het haalbaar is de archeologische vondsten te behouden en zichtbaar te maken in de vloer van het hotel.

Een van de vergaderzalen zou bovendien kunnen dienen als informatiepunt en tijdens bepaalde uren en/of dagen voor het publiek opengesteld worden. Voet is bereid om het fundering- en palenplan aan te passen daarvoor.

De vergaderlocatie, inclusief archeologische vondsten, zou dan tevens de functie van presentatieruimte krijgen met permanente of tijdelijke exposities. Voet spreekt van een informatiepunt voor archeologie en toerisme waardoor een maximale publiekswaarde van de archeologische vondsten wordt gerealiseerd.

Het college stond al positief tegenover het verzoek van de ondernemer om een haalbaarheidsonderzoek te doen en nu sluit ook de raadsmeerderheid zich daarbij aan.

 

ALTERNATIEVEN Toch was het niet de meerderheid van de raad die op het applaus van het massaal aanwezige publiek kon rekenen. Everdien Hamman (Gorcum Actief) en Pierre Schefferlie (PvdA) wel: zij kondigden nogmaals hun motie aan waarbij ze pleiten voor een handreiking naar Voet om nog eens om de tafel te gaan en te praten over alternatieven.

Wethouder Arjen Rijsdijk zegde toe dat die handreiking al tijdens eerdere gesprekken gedaan is: ,,We hebben de heer Voet gevraagd of hij er nog wel zin in had ondanks alle commotie. We hebben gezamenlijk geconcludeerd dat we er nog steeds voor gaan."

De wethouder vindt sowieso dat er sprake zou zijn van onbehoorlijk bestuur als de vergunninghouder nog wordt dwarsgezeten door de gemeente, omdat de vergunning al lang en breed verleend is.

 

SCEPTISCH Het aanwezige publiek was bij de bijeenkomst was erg sceptisch over de plannen om een haalbaarheidsonderzoek te starten. Zo kon het pleidooi van Paul Mulders namens de Historische Vereniging Oud-Gorcum op veel waardering rekenen. Hij stelde dat een implementatie van de vondsten in het hotel onmogelijk is en dat de archeologische vondsten in hun geheel moeten blijven behouden.VVD'er Ronald van Luijk zette net als Mulders ook zijn vraagtekens bij de haalbaarheid van de plannen van Voet, maar wil het onderzoek een kans geven, net als de fracties van ChristenUnie-SGP, SP, GroenLinks, CDA en Stadsbelang.

Wethouder Rijsdijk kan namens het college en met de steun van de raadsmeerderheid het haalbaarheidsonderzoek laten starten. ,,Blijkt het plan haalbaar nemen we als college een besluit. Blijkt het niet haalbaar, dan gaan we ons beraden. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd."

Dat laatste klopt. Volgende week donderdag dienen Gorcum Actief en PvdA namelijk de motie in waarin een laatste oproep wordt gedaan om nogmaals een dialoog aan te gaan.

 

Meer over de extra informatieavond over de archeologische vondsten Buiten de Waterpoort is dinsdag te lezen in De Stad Gorinchem.