• De raadszaal van Gorinchem ondergaat dit jaar een metamorfose, net als vergaderzaal 7.

    Egbert Egberts

Raad akkoord met streaming en verbouwing

GORINCHEM Dat er iets veranderen moest aan de inrichting van de raadszaal en vergaderzaal 7 in het stadhuis was iets waar alle fracties het over eens waren.

door Egbert Egberts

Maar dat de vergaderingen van de gemeenteraad daarna ook gestreamd zouden worden in beeld en geluid was iets waar sommige fracties tijdens de vergadering van donderdag 25 april geheel op tegen bleken. De fracties van Gorcum Actief, SP en CU/SGP zagen het nut er niet van in. Dit omdat de kosten ervan volgens hen vrij hoog zouden zijn en omdat niet zeker was dat er ook inwoners echt gebruik van zouden gaan maken. 
De inrichting van de raadszaal en vergaderzaal 7 kon ook volgens de SP en CU/SGP soberder dan in de plannen waren voorgesteld. En kregen daarin bijval van onder andere GroenLinks. Maar een grote meerderheid stemde uiteindelijk in met de vernieuwing van het interieur, audioapparatuur en de akoestiek. Het feit dat de ruimten multifunctioneel zouden worden stemden bijna alle fracties positief.
Met betrekking tot de streaming bleek dat de meeste raadsleden graag met de tijd mee wilden gaan. Daar horen moderne communicatiemogelijkheden toe, maar ook mogelijkheden waar inwoners zelf voor konden kiezen om daar gebruik van te willen maken.    
Ilhan Tekir (D66) verwoordde het op deze manier: ,,Het moge duidelijk zijn dat D66 erg blij is met de mogelijkheid van streaming. Een open en transparante lokale democratie is ons wat waard. Niet alleen voor inwoners die gemakkelijk en laagdrempelig kunnen volgen wat hun gemeenteraad doet en laat, maar ook voor journalisten die toch al kampen met beperkte uren waarin ze verslag moeten doen van raadsdebatten. En als het live niet schikt, kan het altijd nog achteraf op een tijdstip dat wel uitkomt. Zonder reistijd en als het even kan zelfs door vooruit te spoelen. Wat trouwens ook handig is, is dat politieke partijen hiermee zelf de debatten actief kunnen delen via eigen kanalen, zoals via social media." 
Tekir gaf ook aan dat er in het voorstel wel een aanpassing moest plaatsvinden, omdat de beeldvoorziening niet was opgenomen in vergaderzaal 7. Hij kreeg er uiteindelijk een meerderheid in de raad in mee.