• Erik de Bruin

Raad blijft bij standpunt 'archeologie Buiten de Waterpoort'

GORINCHEM Ook twee moties konden het standpunt van de gemeenteraad omtrent de archeologische vondsten en het hotel Buiten de Waterpoort niet meer veranderen. Het haalbaarheidsonderzoek van ondernemer Berry Voet komt er.

Door Tim Hartman

Vorige week woensdag was er al een uitgebreide bijeenkomst omtrent het dossier 'archeologische vondsten en hotel' Buiten de Waterpoort. Daarin was een meerderheid van de gemeenteraad het eens met het haalbaarheidsonderzoek dat moet aantonen of implementatie van de archeologische vondsten in het nog te bouwen hotel mogelijk is, bijvoorbeeld door een doorzichtige vloer. Dit op initiatief van ondernemer en vergunninghouder Berry Voet.

Donderdagmiddag werden er desondanks toch nog twee moties ingediend. De motie van Gorcum Actief, PvdA en Fractie Hoogesteger was al langer aangekondigd. Die van D66 werd pas na de bijeenkomst van vorige week aangekondigd. De motie van eerstgenoemde partijen pleitte voor een dialoog tussen gemeente en ondernemer over een alternatieve locatie voor het hotel inclusief eventuele compensatie voor Voet. De motie van D66 vroeg de gemeente om in het haalbaarheidsonderzoek te bekijken of het hotel een aantal meter op te schuiven is zodat deze zich naast in plaats van boven de archeologische vondsten zal bevinden.

De overige partijen waren echter niet op andere gedachten te brengen en beide moties werden verworpen. Wethouder Rijsdijk gaf aan dat verplaatsing van het hotel Buiten de Waterpoort onmogelijk is in verband met de waterveiligheid. ,,Dat is voor Rijkswaterstaat een absolute 'no go'. Er moet voldoende ruimte zijn voor de rivier." 

De motie van de andere drie partijen werd in sommige gevallen bestempeld als 'suggestief'. ,,Ik bestrijd het gegeven dat er geen enkel draagvlak zou zijn", aldus Rijsdijk. ,,Wij komen genoeg mensen tegen in de stad die wel een restaurant en hotel op die plek willen. Maar er is vooral een flinke groep tégenstanders actief op Facebook."

Rijsdijk wilde de bijdrage van CDA'er Lennert Onvlee onderstrepen: ,,Laten we blij zijn dat de ondernemer zijn nek wil uitsteken om naar oplossingen te zoeken om de archeologische vondsten te behouden."

De wethouder deed tot slot nog de mededeling dat de ondernemer bereid is om de gele kleur van het hotel aan te passen. Dit naar aanleiding van de vele kritieken op het ontwerp.