• Mevrouw Van Groenendael van Jack's Casino (midden) luistert vol aandacht naar petitie initiatiefnemer Anne Hamelink (links).

    Egbert Egberts

Raad gaat op gokhalexcursie

GORINCHEM Tijdens de parallelsessie over de bouw van een Van der Valkhotel in Gorinchem Oost II bleek de voltallige gemeenteraad voorstander van een spoedige start van dit bouwproject.

door Egbert Egberts

Wethouder Dick van Zanten benadrukte dat de gemeente geen partij was in de lange periode die vooraf is gegaan aan het maken van de diverse plannen rondom dit hotel. Dat de exploitant van de nieuwe bioscoop op dezelfde locatie op enkele momenten de plannen omtrent de grootte van deze cinema wijzigde zorgde voor verschuiving in de tijdsplanning. De komst van een Amusino van Jack's Palace leidde recentelijk nog tot een petitie tegen een gokhal in Gorinchem, maar deze zal de bouw van het project niet kunnen vertragen, zo liet de bestuurder aan de raad weten. ,,Als er verder geen zaken zijn die het proces vertragen dan kan het hotel er eind 2020 staan."
Everdien Hamann van de fractie Gorcum Actief vond dat het hard nodig is dat het hotel er eindelijk een keer komt. ,,We hebben het aantal logeerbedden hard nodig in Gorinchem. Het heeft al veel te lang geduurd."
Toch waren enkele raadsfracties gevoelig voor het argument van inspreker Anne Hamelink die de petitie tegen de gokhal had ingediend bij het college namens enkele honderden bezorgde Gorcummers. Hij had ook twijfel over de geldigheidsduur van de vergunning. ,,De termijn van drie jaar is volgens mij verstreken. Ik kan nergens in de richtlijnen terugvinden dat deze termijn langer mag duren." Van Zanten liet zich als wethouder bijstaan door zijn deskundige ambtenaren en gaf aan dat het één afhankelijk is van het definitief verlenen van de bouwvergunning. Ofschoon dit nergens zwart op wit terug te lezen is werd de raad gevraagd hier 'in alle wijsheid een afweging in te maken'. Of dit een reden kan zijn voor bezwaarmakers om succesvol tegen de bouw van het hotel in te gaan werd door de wethouder betwist. Wel gaf Van Zanten aan dat het goed is om wellicht als raad samen met het college naar Hoorn te gaan waar een soortgelijk Van der Valk hotel staat als Gorinchem rijker zal worden. ,,Ook de combinatie van leisures, arrangementen, komt met elkaar overeen." Mevrouw Van Groenendael van Jack's Casino nodigde de raad ook uit daar kennis te nemen van het preventiebeleid met betrekking tot het gokken in de onderneming, marktleider op het gebied van gokhalamusement. De raad had hier wel oren naar.
Lennert Onvlee van de CDA-fractie bracht tijdens de I&O raadssessie in dat er wel goed gekeken moet worden naar de totale beschikbare parkeerruimte op de locatie Gorinchem Oost II. Dit omdat tijdens grote evenementen de Evenementenhal onvoldoende parkeercapaciteit blijkt te hebben. ,,Het is belangrijk dat door de bouw van het hotel met de bioscoop en Amusino de verkeersdruk en parkeerproblematiek niet toeneemt. Ik wil graag weten of hier goed naar gekeken is."
Wethouder Van Zanten gaf aan dat de gemeente altijd naar dit soort ontwikkelingen kijkt. Als het nodig is dan anticiperen we daarop, zo liet hij weten.