Raad stemt in met parkeerverordening 2015

GORINCHEM - De Gorcumse gemeenteraad heeft afgelopen donderdag ingestemd met de parkeerverordening 2015. Ondanks de eenstemmigheid en de positieve geluiden vanuit de raad werd er door Stadsbelang nog wel een motie ingediend. 'Boe tegen de Melkkoe' luidde het verzoek voor een tegenprestatie voor het betalen van parkeerbelasting.De verhoging van vijftig cent op het parkeertarief op de Groenmarkt is een van de maatregelen die getroffen worden om het gat op de begroting van ruim drie ton te dichten. Reden voor Stadsbelang om de betaler van parkeerbelasting proberen tegemoet te komen. ,,De terrassen aan de Groenmarkt zijn bijna letterlijk verweven in de parkeerplaats. Door een kleine herinrichting maak je de situatie daar veiliger en aantrekkelijker", legde Renate van Maaren uit namens Stadsbelang. Ondanks dat de motie op sympathie kon rekenen vanuit de kamer werd er door wethouder Freije besloten dat de motie ontijdig is en eventueel op een later moment aan de orde komt.Ilhan Tekir nam het namens GroenLinks op voor de particulieren in de binnenstad. Deze mogen niet in parkeergarages parkeren gezien het feit deze bestemd zijn voor bezoekers. GroenLinks wil nu weten wat de bezettingsgraad is van de parkeergarages. ,,Als de garages niet vol blijken te zijn, kunnen particulieren daar gewoon parkeren", aldus Tekir. Wethouder Freije legde uit dat die bezettingsgraad met behulp van de nieuwe apparatuur gemeten gaat worden.