• Ronddelinge.nl
  • Ronddelinge.nl

Raad stemt in met subsidievoorstel De Nieuwe Doelen

GORINCHEM Het collegevoorstel om schouwburg De Nieuwe Doelen 250.000 euro extra subsidie te verlenen is aangenomen door de raad. Maar ondanks de positieve geluiden die de diverse fracties lieten klinken aan het begin van de avond bleek er uiteindelijk toch geen raadsbrede steun te zijn voor het voorstel. Een wijziging in het voorstel zorgde ervoor dat SP, CU, Gorcum Actief en CDA alsnog tegen het subsidievoorstel stemden. Deze wijziging - een gevolg van een amendement van PvdA, Stadsbelang en Groenlinks - betekent dat de 250.000 euro niet uit het 'cultuurpotje' wordt betaald, maar uit de algemene reserves. ,,Dit maakt het collegevoorstel zo wezenlijk anders dat ik niet anders kan dan tegenstemmen", aldus Marjo Molengraaf van CU/SGP. Uiteindelijk wordt het voorstel van het college met 8 stemmen tegen en 17 stemmen voor aangenomen door de raad.

Zelden was er zoveel belangstelling voor een raadsbijeenkomst als vanavond. Tientallen Gorcumers waren naar het stadhuis gekomen. Chris Poldervaart bood burgemeester Anton Barske een petitie aan die door ruim 4000 mensen werd ondertekend. Daarnaast lieten de mensen die de schouwburg een warm hart toedragen minutenlang van zich horen middels een applaus. Hierna vertrok een groot deel van de aanwezigen naar de publieke tribune om de raadsbijeenkomst van dichtbij mee te maken.

De raad begon eensgezind aan de vergadering. Geen van de raadsleden kan zich een stad zonder schouwburg voorstellen. ,,De Nieuwe Doelen is de glimlach op het gezicht van Gorinchem. En wat is Gorinchem zonder glimlach?", vat Pierre Schefferlie (PvdA) het pakkend samen. ,,Jong en oud moet de magie van het theater kunnen blijven ervaren", aldus Tamara Hoogesteger(D66). Maar dat er een einde is gekomen aan een traditioneel aangestuurd theater is de raadsleden inmiddels wel duidelijk geworden. De PvdA stelt dan ook voor om op korte termijn met elkaar in debat te gaan over de rol van een stadstheater in Gorinchem. ,,Topprioriteit is dat het theatergebouw open blijft voor de Gorcumse bevolking", aldus Eeuwit Klink (CDA). Everdien Hamann (Gorcums Actief) zegt: ,,De schouwburg moet zeker niet te lang dicht blijven. Dan gaat de loop er uit en dat moet je niet hebben." Werthouder Marcel Doodkorte staat positief tegenover een dergelijk debat: ,,Het college gaat graag met de raad in debat om te komen tot een succesvolle transformatie van de cultuursector."

Tijdens de behandeling van het veelbesproken agendapunt werden er een motie en twee amendenmenten ingediend. De motie om de voorstellingen van amateurgezelschappen en scholen die na 1 juni plaatsvinden gewoon doorgang te geven werd raadsbreed gesteund. Wethouder Marcel Doodkorte een de rest van het college omarmen dit voorstel: ,,Tot aan de zomervakantie blijven de activiteiten in het theater doorgaan." De amateurgezelschappen lijken hiermee voorlopig gered. Wat betreft de amendenten was het een nek-aan-nek-race. Het amendement om de extra subsidie niet uit het culturele potje maar uit de algemene reserves te betalen werd met 1 stem verschil aanvaard. Het andere amendement - een sociaal plan voor de medewerkers van de schouwburg- werd daarentegen met slechts een stem verschil van tafel geveegd.