• Tim Hartman

Raadsbrede motie: Creëer budget voor 'Visie van de Stad'

GORINCHEM De begrotingsraad is nog niet begonnen of de eerste motie is al aangekondigd. Donderdag, voor aanvang van de bespreking van de begroting, wordt er een raadsbrede motie ingediend omtrent de 'Visie van de Stad': GO2032.

Tim Hartman / t@Namtrah09

,,Creëer financiële ruimte voor de uitwerking van de visie." Dat is de kern van de motie die donderdag zal worden ingediend en door alle partijen wordt ondersteund. ,,Het is een waardevol participatietraject geweest en we willen als raad niet dat de visie in een bureaulade verdwijnt", legt Marjo Molengraaf (CU-SGP) uit. ,,We willen de stad een signaal geven dat we de visie serieus nemen." In de begroting voor 2018 is namelijk geen budget opgenomen voor de verdere uitwerking van de visie, omdat volgens wethouder financiën Marcel Doodkorte lastig op voorhand te bepalen is hoeveel budget dat moet zijn.

Toch wil de raad nu al 300 duizend euro beschikbaar stellen uit de algemene middelen: ,,Een deel (120 duizend euro) voor een aanjaagteam die verder vorm kan geven aan de uitwerking van de verschillende mooie punten in de visie. En de andere 180 duizend euro voor eventuele activiteiten", aldus Molengraaf. ,,Als we geen budget beschikbaar stellen, kunnen we ook niets. Met dit budget kan de nieuwe gemeenteraad na de verkiezingen in maart verder uitwerking geven aan het traject. Uiteindelijk zal de nieuwe raad ook moeten uitzoeken of er elk jaar budget voor de visie moet worden opgenomen."