• Janus Visser

Raadsbreed overleg over optimalisatie coalitieakkoord

GORINCHEM De Gorcumse coalitie- en oppositiepartijen gaan gezamenlijk om tafel. Doel van de gesprekken is het optimaliseren van het coalitieakkoord. Dat werd duidelijk tijdens het debat dat donderdag werd gehouden naar aanleiding van de breuk binnen de GroenLinks-fractie.

Tim Hartman

Ilhan Tekir, die zelf niet aanwezig was bij het debat, werd onlangs uit de fractie van GroenLinks gezet en met vijftien zetels voor de oppositie tegenover tien zetels voor de coalitie is er wat de oppositiepartijen betreft nu een ondergrens bereikt. De oppositiepartijen willen het coalitieakkoord, en met name de bezuinigingen, nu bijsturen. ,,Geen motie van wantrouwen, maar een voorstel van vertrouwen", aldus Dick van Zanten (Stadsbelang).

Van Zanten bedoelde daarmee dat de oppositie zich ondanks een ruime meerderheid coulant opstelt: ,,Met vijftien zetels zou de oppositie gemakkelijk de coalitie kunnen zijn. Een bestuurswisseling zou logisch zijn gezien de verhoudingen, maar dat is niet in het belang van de stad en dus ook geen dreigement."

De coalitiepartijen (VVD, GroenLinks, SP en CU-SGP) gaven tijdens het debat open te staan voor een gesprek met alle partijen. ,,Samen optrekken met respect voor elkaars standpunten", aldus Attie Mager (VVD). Nanine van Daalen (SP) sloot zich daarbij aan, maar wees de oppositiepartijen er wel op dat alle partijen met open vizier de gesprekken in moeten gaan en niet enkel de coalitie."

De opmerking van Van Daalen was met name gericht tot Pierre Schefferlie (PvdA) en Francis Alba Heijdenrijk (D66) die met hun bijdragen lieten doorschemeren dat de bal nu bij de oppositie ligt: ,,We moeten ook gewoon realistisch zijn. De coalitie moet respecteren dat de meerderheid van de gemeenteraad het akkoord wil bijsturen", aldus Schefferlie.

Tekir zelf was niet aanwezig en het is dan ook nog niet duidelijk wat zijn toekomstplannen binnen de gemeenteraad zijn. De enige zekerheid die er is, is dat hij zijn zetel niet aan GroenLinks zal afstaan.