Reanimatietraining EHBO Vereniging Vuren-Dalem groot succes

VUREN Binnenkort start EHBO Vereniging Vuren-Dalem met een cursus reanimeren. De cursus is op donderdagavond van 19.30-21.30 uur in de Koels te Vuren en kost voor 3 avonden € 50,00, het lidmaatschap is daarna €15,00 per jaar met 3 herhalingsavonden. Aanmelden kan bij: J. Snijders, 0183-620380 of janleniesnijders@gmail.com; W. van Genderen, 0183-630130 of whgenderen1962@kpnmail.com; W. Ruben, 0345-611265 of wiertruben50@gmail.com

Veel mensen hebben in september 2014 met succes een reanimatiecursus gevolgd. De cursus werd speciaal voor 50- plussers georganiseerd bij EHBO Vereniging Vuren-Dalem. Elke week overlijden 4 mensen aan een hartstilstand tijdens of na het sporten of in- en rondom huis, daarom is het belangrijk dat iedereen leert reanimeren. Als er binnen 6 minuten na een hartstilstand gestart wordt met reanimeren, is de kans op overleven het grootst. Iedereen draagt er zo dus aan bij om ook de regio Vuren, Dalem, Gorinchem helemaal hartveilig te maken.

De reanimatiecursus werd gegeven door een gediplomeerde verpleegkundige en zij is enthousiast over de reanimatietraining: ,,Het is mooi om te zien hoe doordrongen de mensen zijn van het belang van een snelle reanimatie na een hartstilstand. Ik ben blij dat zoveel deelnemers en partners inzien dat het belangrijk is dat je kunt reanimeren.".

Ook Wiert Ruben, voorzitter van EHBO Vereniging Vuren-Dalem juicht het initiatief toe om ouderen te leren reanimeren. ,,Door deel te nemen aan de reanimatietraining zijn we in staat het verschil te maken bij een hartstilstand. We zijn trots dat onze leden een belangrijke bijdrage leveren aan het 'hartveilig' maken van de buurt waarin ze wonen en werken."

Op de reanimatietraining kwamen 15 personen af. Alle deelnemers slaagden glansrijk voor de cursus. Met hun reanimatiecertificaat op zak kunnen de deelnemers zich direct inschrijven bij het reanimatieoproepsysteem. Dan ontvangen zij een sms-bericht wanneer iemand in hun buurt een hartstilstand krijgt. Op die manier kunnen ze zo snel mogelijk starten met reanimeren en heeft het slachtoffer een grotere overlevingskans. Meer informatie over dit oproepsysteem is te vinden op www.hartstichting.nl/burgerhulpverlener.