• BDUmedia

Reconstructie Spijksesteeg en rotonde Van Andel Spruytlaan

GORINCHEM Na de verbeterde aansluiting op de A15, wordt nu de Spijksesteeg verder aangepast voor een betere en veiliger doorstroming. Door de groei van het aantal bewoners en bedrijven groeit ook de druk op de huidige wegen. Daarom zijn aanpassingen nodig. Dat gebeurt in de vorm van een rotonde op de Spijksesteeg ter hoogte van de Van Andel Spruytlaan. Bovendien komt er een nieuwe fietsbrug ter hoogte van Lyriekstraat en krijgt de Van Andel Spruytlaan vrij liggende fietspaden.


De Graaf Reinaldweg vanaf de Merwedonk tot de bebouwde kom is al gereconstrueerd. Ook de kruising Spijksesteeg - Newtonweg (inclusief rotonde Griendwerg) is aangepast. Nu volgt het tussenliggende deel van de Spijksesteeg van rotonde Griendweg tot rotonde Merwedonk.

De Spijksesteeg bestaat nu nog voornamelijk uit twee rijbanen met elk twee rijstroken en een groot kruisingsvlak met de Van Andel Spruytlaan en de Laag Dalemseweg. In de eindsituatie wordt de Spijksesteeg net als de Graaf Reinaldweg één rijbaan met twee rijstroken, met een rotonde op de kruising met de Laag Dalemseweg /Van Andel Spruytlaan. De Van Andel Spruytlaan krijgt tussen de Muzenlaan en de Spijksesteeg vrij liggende fietspaden. Het voetpad aan één zijde verdwijnt om die reden.

De werkzaamheden starten 5 november en zijn naar verwachting rond de zomer van 2019 klaar. Vanaf 19 november start de reconstructie van de Van Andel Spruytlaan, deze weg wordt daarvoor circa vier weken afgesloten. Tegelijkertijd wordt er een bypass om de kruising Laagdalemseweg/Spijksesteeg gelegd. In het nieuwe jaar wordt de bypass aangesloten en start het werk aan de nieuwe rotonde. Dan wordt ook de nieuwe éénbaans Spijksesteeg gemaakt.

De werkzaamheden worden zoveel mogelijk in het verkeer uitgevoerd. Enkele uitzonderingen zijn: Afsluiting van vier weken van de Van Andel Spruytlaan, hiervoor wordt een omleidingsroute ingesteld Fietspad langs de Spijksesteeg is tijdelijk niet bruikbaar, via de brug bij Pippeloentje en de Lyriekstraat (nieuw) kunnen fietsers scholen, wijken en winkels bereiken Aansluiten bestaande situatie op de nieuwe aan het eind van het project.


De actuele werkzaamheden en gevolgen ervan worden gemeld op de Facebook pagina 'Reconstructie Spijksesteeg en aanleg rotonde Van Andel Spruytlaan'.