Rectificatie artikel Open Tafel

GORINCHEM In De Stad Gorinchem van dinsdag 22 december heeft een artikel gestaan over de Gorcumse Open Tafel en de diverse uitreikingen die tijdens deze feestelijke avond hebben plaatsgevonden. Zo ontving Hannie Hania tijdens deze bijeenkomst de Echte Bliek en voor Bert Biemans lag er een Zilveren Schouderklop klaar. Dit artikel was een eenmalige bijdrage van de Gorcumer René van Dijk. Van Dijk is niet als correspondent aan De Stad Gorinchem krant verbonden. In het artikel staan volgens diverse direct betrokkenen feitelijke onjuistheden. Ook kunnen zij zich niet vinden in de schrijfstijl van Van Dijk en voelen zij zich beschadigd door de uitlatingen van René van Dijk. De redactie van De Stad Gorinchem biedt haar oprechte excuses aan voor het plaatsen van dit artikel. Het is nooit de bedoeling geweest om een dergelijke feestelijke gebeurtenis een zwart randje te geven.