Registratie politieke partijen voor gemeenteraadsverkiezingen

LINGEWAAL Partijen die al een aanduiding bij de Kiesraad hebben laten registreren (zoals bijvoorbeeld VVD en PvdA) kunnen met die aanduiding aan de herindelingsverkiezingen deelnemen op grond van 'doorwerking'. Zij hoeven zich dus niet (opnieuw) te laten registreren als deelnemende partij. Dat wil dus niet zeggen dat zij allemaal ook daadwerkelijk mee zullen doen. Dat wordt pas duidelijk op de dag waarop de kandidatenlijsten moeten zijn ingeleverd (8 oktober). Inmiddels blijkt uit berichtgeving via de (social) media wel dat verschillende partijen zich al druk aan het klaarstomen zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen, maar daar kunnen dus altijd nog andere landelijk bekende partijen bijkomen.

Waar het gaat om de landelijk bekende partijen is het de verwachting dat in ieder geval aan de gemeenteraadsverkiezingen zullen deelnemen: VVD, PvdA, D66, GroenLinks, CDA, SGP en ChristenUnie

Daarnaast heb je nog de lokale partijen met een eigen naam die zich wel moeten laten registreren. In totaal hebben zich drie partijen gemeld. Het Centraal Stembureau heeft besloten dat aan alle wettelijke voorwaarden wordt voldaan en dat niets hun deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in de weg staat. Het gaat hier om: Dorpsbelangen, Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe en Verenigd West Betuwe