• sgarstadhuis3.jpg
    Stadhuis

    Janus Visser

Relatie tussen gemeente en Dorstige Types 'weerbarstig'

GORINCHEM Het Rijdend Unifil Museum - De Dorstige Types zijn nog druk in beraad over 'hoe nu verder' nadat de kantine eind augustus volledig werd verwoest door een brand. Everdien Hamann (Gorcum Actief) vraagt zich af wat de gemeente doet om hen bij te staan.

door Tim Hartman

,,Er komt een benefietconcert, er zijn tal van bedrijven en veteranen die hun hulp hebben aangeboden. Wat doet de gemeente om het museum snel uit de brand te helpen?" Hamann stelde dat de gemeente onder andere kan helpen door heel snel de vergunning voor het benefietconcert af te geven.

Volgens wethouder Arjen Rijsdijk is er echter nog geen aanvraag gekomen voor een vergunning. ,,Een benefietconcert is prima, mits het veilig gebeurt. De huidige loods is niet geschikt voor zo'n concert."

De wethouder benadrukt dat de relatie tussen de gemeente en De Dorstige Types altijd 'weerbarstig' geweest. ,,De kantine is zonder omgevingsvergunning gebouwd en meerdere afspraken tussen de gemeente en het bestuur van de Dorstige Types worden niet nagekomen. De kantine zou enkel gebruikt worden door de veteranen, maar ook dat is niet het geval."

De Dorstige Types moeten sowieso op zoek naar een andere locatie, aangezien de grond onder de loods te koop staat. ,,Wij hebben als gemeente geen mogelijkheden. Dat komt mede omdat ze een enorm uitgebreid wensenpakket hebben. Van onze kant is er veel hulp geboden, maar van de andere kant wordt er niet gereageerd. Wij hebben veel geduld gehad."

Ronald Wentink, bestuurslid van het museum, erkent dat de kantine is gebouwd zonder omgevingsvergunning, maar zegt dat het bestuur juist veelvuldig uit eigen initiatief contact heeft proberen op te nemen met de gemeente om de relatie zo goed mogelijk te houden: ,,We laten graag zien wat we hier doen. Bovendien hebben vrijwilligers van de gemeente en mensen uit de vluchtelingenopvang hier hun dagbesteding. Wij helpen ook de gemeente daarbij."

Nu is het volgens Wentink tijd dat de gemeente het museum helpt: ,,We hebben nooit om een cent gevraagd. Met de kantineopbrengst betaalden we de huur. Het is duidelijk dat alle hulp nu welkom is."