• Stichting Hendrick de Keyser
  • Stichting Hendrick de Keyser
  • Stichting Hendrick de Keyser
  • Stichting Hendrick de Keyser
  • Stichting Hendrick de Keyser
  • Stichting Hendrick de Keyser
  • Stichting Hendrick de Keyser
  • Stichting Hendrick de Keyser
  • Stichting Hendrick de Keyser

Restauratie-renovatie van het Tolhuis van start

GORINCHEM Afgelopen maanden is de restauratie-renovatie van het Tolhuis in Gorinchem voorbereid. Tussen november 2016 en de zomer van 2017 wordt het werk uitgevoerd.

Het Tolhuis is een groot historisch gebouw uit de late 16de eeuw. Het is gebouwd op de plek waar de graven van Holland sinds 1425 tol hieven over schepen die over de Merwede voeren. Het opvallende gebouw bestaat uit drie bouwmassa's met verschillende hoogtes en kapvormen. Aan de waterkant staat een traptoren die net boven alles uitsteekt. Tot 1795 deed het complex dienst als tolhuis, daarna als kazerne, militair hospitaal, school en kantoor. Veel van de oorspronkelijke indeling is in de loop der tijd gewijzigd. In 1977 verwierf Vereniging Hendrick de Keyser, de landelijk werkende monumentenorganisatie, het complex.

Bij de huidige verbouwing wordt het Tolhuis, dat tot voor kort nog steeds dienst deed als één groot kantoor, opgesplitst in kleinere verhuureenheden waarbij de historische structuur en indeling worden versterkt. In de lange vleugel en de dwarsvleugel worden een kantoor en een woning gerealiseerd. In de lage aanbouw aan de oostzijde komt nog een woning en, bereikbaar via de traptoren, in de hoogst gelegen ruimtes van de dwarsvleugel, een 'Monument en Bed'-locatie. Door het realiseren van een vakantieverblijf hoopt Vereniging Hendrick de Keyser meer mensen op een ongedwongen manier kennis te laten maken met historische gebouwen: niet alleen door ernaar te kijken maar ook door er even te wonen. Vanaf de traptoren heeft men een magnifiek uitzicht over de rivier en de stad!

Het werk wordt uitgevoerd door Den Hoed Aannemers B.V. uit Bergambacht, een ambachtelijk bouwbedrijf dat veel ervaring heeft met de restauratie van historische gebouwen. Meer informatie over de verhuur op www.hendrickdekeyser.nl

Vereniging Hendrick de Keyser zet zich zonder winstoogmerk in voor het behoud van architectonisch of historisch waardevolle gebouwen en hun interieur in Nederland. De Vereniging doet dit door panden te verwerven en ze vervolgens te restaureren en te verhuren. De zo opgebouwde collectie geeft een representatief beeld van de Nederlandse architectuur- en interieurgeschiedenis. De collectie omvat inmiddels 404 panden, waaronder huizen, boerderijen, hofjes, buitenplaatsen, villa's en raadhuizen, verspreid over 102 plaatsen in heel Nederland. De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, is partner van Vereniging Hendrick de Keyser. Voor meer informatie zie: www.hendrickdekeyser.nl<http://www.hendrickdekeyser.nl/>.