• gp-foto

    foto: GP-foto

Resultaten onderzoek winkeltijden bekend

GORINCHEM Driekwart van de Gorcumers vindt dat winkels op zondag open mogen zijn. Bijna de helft is voor beleid waarin winkels op alle zondagen hun deuren mogen openen. De meeste consumenten vinden dat er in het beleid geen onderscheid moet worden gemaakt tussen de winkellocaties. Vooral onder supermarkten en ondernemers uit Woonboulevard Spijksepoort zijn er veel voorstanders voor beleid waarin winkels op alle zondagen open mogen zijn.

Dit zijn enkele van de resultaten van het onderzoek naar winkeltijden dat de gemeente in de maand juni heeft laten uitvoeren door onderzoeksbureau Droogh, Trommelen en Partners (DTNP). Met het onderzoek wil de gemeente beter inzicht krijgen in de wensen en behoeften ten aanzien van de openingstijden van winkels in Gorinchem, inclusief koopzondagen. De uitkomsten van het onderzoek zijn afgelopen dinsdag als eerste gepresenteerd aan de vertegenwoordigers van de verschillende winkelcentra en op donderdag 31 augustus toegelicht aan de gemeenteraad.

Wethouder Hans Freije van Economische Zaken heeft met belangstelling kennis genomen van de resultaten. ,,Met het college gaan we nu werken aan een voorstel voor de nieuwe Verordening winkeltijden waarover de gemeenteraad later dit jaar een besluit neemt. Daarbij proberen we recht te doen aan zowel de onderzoeksresultaten als de signalen die ons via de winkeliers en de raad bereiken. De uitkomsten van het onderzoek kunnen helpen om het winkelklimaat in Gorinchem verder te versterken."

Het onderzoek vond in juni plaats onder inwoners, omwonenden, winkeliers en bezoekers. Deze vier doelgroepen zijn zorgvuldig gekozen om een breed inzicht te krijgen in de - soms tegengestelde - belangen die bij winkelopening een rol kunnen spelen. Naast een online enquête onder inwoners, omwonenden en winkeliers zijn ook bezoekers van de bovenlokale winkelgebieden (Binnenstad, Piazza, Woonboulevard Spijksepoort en Nieuw Dalem) persoonlijk ondervraagd.

De winkeliers van de binnenstad en de winkelcentra zijn een belangrijke gesprekspartner voor de gemeente en zijn daarom - via hun vertegenwoordigers - op verschillende manieren betrokken bij het onderzoek. Op 31 mei zijn ze geïnformeerd over het doel, de opzet en de mogelijkheden van het onderzoek. Op dinsdag 29 augustus kregen ze als eerste een toelichting op de resultaten.Tijdens deze bijeenkomst hebben de winkeliersvertegenwoordigers ook hun eerste bevindingen kunnen delen.

Bij wet mogen winkels op maandag tot en met zaterdag tussen 06:00 en 22:00 uur geopend zijn en moeten winkels op zondag gesloten zijn. In een Winkeltijdenverordening kan een gemeente besluiten dat winkels ook op zondag geopend mogen zijn. Op dit moment mogen winkels in de gemeente Gorinchem 12 zondagen per jaar open zijn en specifiek in de binnenstad 15 zondagen per jaar. De onderzoeksresultaten kunnen worden gebruikt om eventueel verandering hierin te brengen. Het is de bedoeling dat het mogelijk andere winkeltijdenregime op 1 januari 2018 van kracht wordt.