• Ton Heintz

Rijkswaterstaat en Waterschap gaan samen aan de slag met Woelse Waard

GORINCHEM Rijkswaterstaat wil bij de Woelse Waard zoetwatergetijdenatuur realiseren. Dit gebeurt in samenwerking met waterschap Rivierenland dat werkt aan de versterking van de dijk tussen Gorinchem en Waardenburg. Daarom zetten beide partijen woensdag 23 mei een handtekening onder het samenwerkingscontract.

Alle lidstaten van de Europese Unie zetten zich in voor het verbeteren van waterkwaliteit. Ook in Zuid-Holland zit men niet stil. Een van de maatregelen is het realiseren van zoetwatergetijdenatuur met de bijbehorende flora en fauna in de Woelse Waard.

Waterschap Rivierenland en Rijkswaterstaat werken samen, in goed overleg met de gemeente en provincie Zuid-Holland, aan de ontwikkeling van de Woelse Waard. Met elkaar maken ze een gecombineerd plan voor de dijkversterking, meer natuur en meer recreatie in het gebied. Belangengroeperingen en betrokken bewoners denken mee met de plannen.

Voor de dijkversterking liggen al voorstellen van de bewonerswerkgroepen over recreatieve mogelijkheden in dit gebied. Rijkswaterstaat heeft de taak om de Kaderrichtlijn Water maatregelen uit te voeren. Een mooie kans voor het waterschap en Rijkswaterstaat om samen op te trekken.

Het combineren van beide projecten biedt kansen voor kostenbesparing en goed afstemmen van raakvlakken tussen beide projecten. Maar het is vooral een kans voor een gezamenlijk integraal plan voor uiterwaard de Woelse Waard. Dat biedt meerwaarde voor de natuur en de mensen die daar gebruik van maken.

De gezamenlijke ambitie voor de ontwikkeling van de Woelse Waard wordt woensdag 23 mei ondertekend. De ondertekening vindt plaats aan de westkant van de uiterwaard, nabij het pad dat de uiterwaard inloopt. Het programma begint om 10.00 uur en omvat onder andere toespraken van Kees Vonk, secretaris-directeur Waterschap Rivierenland, Marco Zeeman, directeur Netwerkontwikkeling Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid en Arjen Rijsdijk, wethouder gemeente Gorinchem.

Voor belangstellenden is er aansluitend (rond 11.00 uur) een vogelexcursie in het gebied met Johan Sterk, stadsvogeladviseur Gorinchem. Denk aan gepast schoeisel om in de uiterwaard te lopen.