• Gemeente Gorinchem

Rijleskeurmerk voor K-drive

GORINCHEM Op 14 februari heeft burgemeester Reinie Melissant-Briene het certificaat van het Rijleskeurmerk uitgereikt aan Rijschool K-Drive. Tijdens de uitreiking benadrukte de burgemeester dat het belangrijk is om mensen om je heen te hebben die je gevraagd en ongevraagd feedback geven. Als kernwoord gebruikte ze de term ,,corrigeerbaarheid". In haar ogen moet iedereen daar open voor staan; inclusief burgemeesters. Anders lopen die het risico onaangename mensen te worden. Ze vind het keurmerk heel fijn voor consumenten omdat die nu weten dat de gecertificeerde rijscholen hun zaakjes goed voor elkaar hebben. Hierbij refereerde ze naar excessen en dat CBR kandidaten krijgt die niet klaar zijn voor het examen. Tot slot sprak ze haar waardering uit voor het behalen van het keurmerk door rijschool K-Drive.