• Erik de Bruin

Rijsdijk blij met onderzoek Historische Vereniging

GORINCHEM De Historische Vereniging Oud-Gorcum heeft een proefdruk van het jaarboek 2017 overhandigd aan het Gorcumse college en de raad. Daarin staan onder andere de resultaten van een aanvullend onderzoek naar de opgravingen Buiten de Waterpoort. ,,Die resultaten sterken ons in het voornemen om alles zichtbaar te houden", aldus wethouder Arjen Rijsdijk.

door Tim Hartman

Dat zei de wethouder naar aanleiding van vragen van Rutger van Breemen. De fractievoorzitter van GroenLinks vroeg het college wat er met die resultaten gedaan wordt. ,,We zijn blij met dit onderzoek", aldus Rijsdijk. ,,Er loopt nu nog een bouwhistorisch onderzoek, uitgevoerd door de ontwikkelaar van het bouwplan, maar we zullen daarna bekijken wat de match is tussen dat onderzoek en dit onderzoek van de historische vereniging."

Laatstgenoemde maakt zich sterk voor het in zijn totaliteit behouden van de opgravingen. In het jaarboek valt te lezen dat er op basis van archiefonderzoek in het nationale archief in Den Haag onomstotelijk naar voren komt dat het een kasteelmuur van de burcht van de Graven van Holland betreft. Rijsdijk: ,,Die resultaten sterken ons in het voornemen om alles zichtbaar te houden en te integreren in het nog te bouwen hotel."

De vereniging is blij met de uitspraken van Rijsdijk: ,,We zien dit als een belangrijke tegemoetkoming aan wensen die veel Gorcumers hebben ten aanzien van de deze opgraving. We hebben ons actief ingezet om dit unieke stuk historie te behouden voor Gorcum en verwachten dat deze locatie zeker op de lijst van monumenten komt die de gemeente aan het opstellen is voor 2018."