• Volgens Arjen Rijsdijk hebben inwoners tijdens de Provinciale Statenverkiezingen keuze genoeg.

    Egbert Egberts

Rijsdijk: Echt wat te kiezen

'Provinciale verkiezingen doen er zeker toe'

GORINCHEM Dat een stem van een inwoner van Gorinchem of één van de omliggende woonkernen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen op woensdag 20 maart er zeker toe doet is iets waar oud-wethouder van Gorinchem en ex-heemraad van Waterschap Rivierenland Arjen Rijsdijk (GroenLinks en Water Natuurlijk) het volledig mee eens is.

Door Egbert Egberts

,,Het gaat écht ergens om. De provincie is regisseur en neemt besluiten op verschillende belangrijke punten. En de gemeente mag daarover meepraten en proberen daar invloed op uit te oefenen. In mijn tijd als wethouder zat ik minstens één keer per twee weken aan tafel met de provincie. Om de belangen van de gemeente Gorinchem te vertegenwoordigen en daar waar mogelijk ook invloed uit te oefenen qua beleid en besluitvorming. De provinciale statenpartijen op hun beurt bepalen onder andere waar huizen gebouwd mogen worden én welke, waar bedrijventerreinen kunnen worden aangelegd en hoe groot deze mogen, hoe het openbaar vervoer gereden moet worden en hoeveel geld daarvoor beschikbaar wordt gesteld om dit uit te voeren, hoe natuur in stand gehouden wordt en nieuwe natuurprojecten kunnen worden ontwikkeld en hoe en waar gerecreëerd kan en mag worden. Door te stemmen op een politieke partij en te weten waar deze voor staat kun je dus meebepalen hoe jouw leefomgeving eruit ziet en hoe diverse zaken dagelijks geregeld worden."
Rijsdijk is bekend met hoe er bestuurd wordt en benadrukt de verschillen tussen de partijprogramma's.
,,Zo zijn er partijen die veel geld stoppen in nieuw asfalt. Om de auto alle ruimte te geven. Meer auto's, maar ook meer belastend voor het milieu. Er zijn ook partijen die juist graag meer geld willen stoppen in openbaar vervoer. Dat alle dorpen en stadskernen bedient. En ook de mensen zonder auto mobiel kan laten zijn. En wat helpt het milieu minder te belasten. Meer fietssnelwegen helpen daar ook bij. Wat betreft werkgelegenheid en ondernemerschap zijn er partijen die nauwelijks eisen stellen aan welke ondernemingen er zijn. Andere vinden juist dat je daar grenzen en strenge voorwaarden aan moet stellen en streng moet handhaven. Op het gebied van duurzaamheid bijvoorbeeld, maar ook met betrekking tot ondernemen. Geen zware industrie, maar innovatieve en milieuvriendelijke bedrijvigheid. Op plaatsen waar snelwegen zijn. Om zwaar of veel verkeer door de kernen te voorkomen. Zoals op het toekomstige De Grote Haar, nabij de A15. Waar genoeg ruimte is om bedrijven vanuit verouderde bedrijventerreinen naar toe te schuiven. Daarna is het mogelijk om daar nieuwe, betaalbare energie neutrale woningen te bouwen. Zodat het niet nodig is om buiten de rode contouren groen daarvoor op te offeren."
Volgens Rijsdijk is de wens van de Gorcumer groot om in eigen stad en omgeving prettig te kunnen blijven recreëren. ,,Zo zijn er dijkprojecten waar ook gekeken wordt naar het uitbreiden van mogelijkheden om te genieten van de natuur, waar zelfs nieuwe natuur wordt geschapen. Elke partij stelt zijn eigen prioriteiten. Je hebt écht wat te kiezen."