Rob Kreszner: een passie voor heiligen

GORINCHEM De Gorcumse Vrijmetselaarsloge Orde & Vlijt viert zijn 200-jarig bestaan met een bijzondere expositie in het Gorcums Museum. Vrijmetselaars zijn spiritueel ingestelde mensen met een brede belangstelling voor immateriële zaken. In het verlengde daarvan laat het Gorcums Museum in deze rubriek enkele Gorcumers aan het woord met een bijzondere belangstelling. Deze week het verhaal van Rob Kreszner over heiligen.

De geboren en getogen Rotterdammer Rob Kreszner begon ooit in Gorcum als museoloog van de collectie van de Historische Vereniging 'Oud -Gorcum' en is sinds 1995 conservator van het Gorcums Museum. Het gesprek vindt plaats in zijn werkkamer op de derde verdieping van het museum. Een echte werkkamer, vol met boeken, voorwerpen en posters. Het oogt wat chaotisch maar blijkt uiteindelijk uiterst efficiënt te zijn ingericht. Een stortvloed aan informatie volgt. Halverwege het gesprek vraagt Rob ineens: ,,Eh, is het interview eigenlijk al begonnen?"

De interesse voor heiligen begon een aantal jaren geleden toen Rob met een museumdirecteur in Gent op een terrasje zat te praten over de heilige Martelaren van Gorcum. Het gesprek kwam toen op Zita van Lucca, een Italiaanse heilige uit de dertiende eeuw. Zita was dienstmeid en gaf altijd de helft van haar eten aan de armen. Als zij terugkwam was haar werk gewoon gedaan. ,,Dat is toch een schitterend verhaal. Toen ben ik me gaan verdiepen in heiligen. Je kunt hen meestal herkennen aan het attribuut dat verwijst naar een gebeurtenis waar zij hun status van heilige aan te danken hebben. Zo zie je bij één van onze bekendste heiligen, Sint Nicolaas, vaak een ton met drie jongens erin afgebeeld. Het verhaal gaat over drie studentjes die worden vermoord door een louche herbergier. Hij snijdt de lijken in stukken en stopt ze in een ton met pekel om later te worden opgegeten. Sint Nicolaas verschijnt en brengt hen tot leven alsof er niets gebeurd was."

Heiligen kom je overal tegen, in voornamen maar ook in namen van kerken, gilden, verenigingen en steden. In Gorcums historie vind je ook diverse heiligen, zoals de negentien Gorcumse Martelaren, Sint Lucas - waar het kunstenaarsgilde naar vernoemd is - en Sint Joris, van de Gorcumse schutterij. De Grote Kerk heette oorspronkelijk de Sint- Maartenskerk, vernoemd naar Gorcums patroonheilige Martinus van Tours.

Allemaal leuke verhalen? ,,Nou, dat ook weer niet. Als je een poosje leest over alle bloederige details heb je het soms wel even gehad maar gelukkig zijn er ook 'gezellige' heiligen zoals Sint Arnoldus, beschermheilige van de bierbrouwers. Of Bernadette Soubirous aan wie in 1858, in een grot, een aantal malen de maagd Maria verschenen is. Die grot werd het hart van het beroemde bedevaartsoord Lourdes." Heeft Rob een favoriete heilige? ,,Niet echt, misschien Sint Christoffel, beschermheilige van reizigers. Hij droeg Christus op zijn schouders over een wild stromende rivier; zo wordt hij altijd afgebeeld. Maar ook met hem liep het helaas slecht af. Pijlen van boogschutters noch giftige slangen konden hem deren, dus maakte men hem letterlijk een kopje kleiner. Toen was het voor hem echt over en uit."

Een aantal heiligenbeeldjes en -boeken is in de komende weken te zien in een vitrine in de hal van het Gorcums Museum.