Samen sta je sterk

GORINCHEM De bewonerscommissie 'Intervam in de lift' hield 17 juni een Iftar maaltijd voor alle buurtbewoners van de Intervam flats en de omliggende omgeving. In samenwerking met basisschool Samen Onderweg heeft dit geresulteerd in een fantastische avond. Dankzij een grote groep bewoners is er heerlijk gegeten en zijn er leuke activiteiten voor de jeugd opgezet. Het doel van de Iftar was om de sociale samenhang tussen de bewoners te bevorderen. De maaltijd zorgde er ongedwongen voor dat het onderlinge contact en de samenhorigheid werd gestimuleerd. Ook werd op deze manier kennis gemaakt met elkaars cultuur.

De bewonerscommissie ziet de Iftar maaltijd als een feestelijk startsein om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren en er zullen daarom meer initiatieven ontplooien onder de naam 'Intervam in de lift'.

De bewonerscommissie is niet zomaar uit het niets ontstaan. Vanuit signalen uit de wijk is er een leefbaarheidsonderzoek opgezet wat de basis is gebleken voor dit initiatief. Verschillende wijkpartners als, Poort6, Gorinchem Beweegt, The Mall, Politie en Wijkbeheer hebben dit onderzoek ondersteund en het initiatief mede mogelijk gemaakt. Uit het onderzoek kwam een duidelijke behoefte naar veranderingen op het gebied van leefbaarheid en veiligheid naar voren. Een aantal wijkbewoners heeft vervolgens samen met een aantal wijkpartners nagedacht over een plan van aanpak om deze speerpunten te kunnen verbeteren. Met ondersteuning van professionals hebben deze wijkbewoners zelf het project verder vorm gegeven wat heeft geresulteerd in de projectgroep 'Intervam in de lift'. De komende periode gaan ze aan de slag met het realiseren van meer ontmoetingsmogelijkheden, het ontwikkelen van activiteiten en werken aan de veiligheid rondom de Intervam flats.

INITIATIEF Heeft u ook een initiatief wat u graag wilt realiseren? De Buurtsportcoach van Gorinchem Beweegt helpt u graag op weg. Via www.gorinchembeweegt.nl vindt u de contactgegevens van de Buurtsportcoach van uw wijk. Op www.gorinchem.nl vindt u meer informatie over subsidie voor Burgerinitiatieven en de ondersteuningmogelijkheden voor straat- en buurtactiviteiten.  Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met team Wijkbeheer: 0183 - 659 684.