• Erik de Bruin

'Samenwerking zichtbaarder maken'

GORINCHEM Het Huis van Inspiratie staat in de steigers, maar wanneer komt het van de grond? ,,Het is inderdaad nog vrij abstract, maar veel mensen zijn er al wel mee in aanraking gekomen. Ik denk alleen dat ze zich daar niet van bewust zijn. Daarom moeten we het zichtbaarder maken. Na de zomervakantie maken we daar een begin mee door wekelijks een activiteitenagenda te publiceren."

Aldus beeldend kunstenaar en curator Jack van Mildert, één van de spinnen in het web als het gaat om de verwezenlijking van het project, dat gezien de naam een fysieke locatie doet vermoeden. ,,In het begin hing het daar heel erg mee samen. Welk gebouw kan huisvesting bieden aan de cultureel-maatschappelijke instellingen in de binnenstad? Dat noemden we het Huis van Inspiratie, maar het was niet uitgekristalliseerd." Met het woordje 'begin' doelt Allow Frings, die als stadsarchivaris werkzaam is voor de gemeente, op ruim drie jaar geleden. Zijn werkgever besloot in 2013 tot het vaststellen van het nieuwe cultuurbeleid waarin een bezuinigingstaakstelling was opgenomen. Niet alleen De Nieuwe Doelen, waar geen professionele theatervoorstellingen meer zullen plaatsvinden en waarvan het nog onduidelijk is hoe lang die als stadspodium blijft fungeren, heeft daar mee te maken, ook andere gesubsidieerde instellingen hoorden de klok luiden. Tijd om de handen ineen te slaan. ,,Zodat je een groter bereik kunt realiseren", aldus Frings. ,,We vonden elkaar al vrij snel. Omdat we niet alleen de noodzaak, maar ook het nut inzagen", vult Van Mildert aan.

 

PROEFTUINEN Ze hebben op verzoek van de krant, die nieuwsgierig is naar de ontwikkelingen, plaatsgenomen in het Gorcums Museum. Ook bibliotheekmanager Inge van Dongen is aangeschoven. De hamvraag is of er een Huis van Inspiratie komt? ,,Ja, maar waarschijnlijk niet op de manier zoals aanvankelijk werd gepresenteerd", vertelt Frings. ,,Er is gekeken naar alles onder één dak op deze locatie, maar dat past binnen de nu beschikbare gebouwen simpelweg niet." Van Dongen haakt in: ,,Als we naar het museum zouden verhuizen, komen we vierkante meters te kort. Dat is een gegeven, maar het is ook een duidelijk verhaal dat de gemeente wil bezuinigen. Het liefst op de locatie en niet op de inhoud en zo staan wij er natuurlijk ook in. Doordat je met alle partijen aan tafel zit, ga je kijken hoe je elkaar kunt versterken." Dat ze elkaar hebben gevonden, zoals al werd gezegd, beamen ze alledrie. Van Mildert: ,,Waar het nu om gaat, is dat we de samenwerking écht vorm gaan geven en naar buiten treden. In de laatste twee winters hebben we rond het thema IJspret van alles ondernomen. In het museum, bij de ijsbaan, maar ook in de bibliotheek. Het was een proeftuin, die goed is bevallen. Ook bij Floralia, de huidige tentoonstelling in het museum, blijkt dat je rond een bepaald thema verbindingen kunt leggen. We benaderen het thema vanuit verschillende invalshoeken."

 

'BREDERE DOELGROEP' ,,Voor kinderen een workshop hoe bloemen en planten groeien met veel informatie daaromheen, voor een andere groep een viltworkshop waar bloemen worden. gemaakt. Zo komen veel meer Gorcumers in aanraking met Floralia", aldus Van Dongen. ,,Deze interactieve activiteiten zorgen ervoor dat we samen een bredere doelgroep bereiken. Je merkt dat deelnemers aan de workshop ineens ook naar de tentoonstelling gaan. Dit programma hebben we samen bedacht. Elke partij brengt zijn eigen expertise in: de tentoonstelling vanuit het museum; vanuit De Limonadebrigade (de ouder- en kindclub die in de bieb actief is, red.) de kennis over de ontwikkeling van kinderen en hoe je daar als ouder mee om kunt gaan en vanuit de bibliotheek de informatie die daarbij komt kijken. Deze manier van werken gaan we voortzetten en we brengen het in een stroomversnelling. Na de vakantie zullen er wekelijks activiteiten plaatsvinden. Daar gaan we via verschillende kanalen (onder andere middels een agenda in De Stad Gorinchem) ruchtbaarheid aan geven en we drukken daar ook het stempel 'Huis van Inspiratie' op. Zodat mensen er een beeld bij krijgen en het tastbaarder wordt." Frings: ,,We hopen dat inwoners als ze leuke ideeën hebben, waarmee ze anderen willen inspireren, zich uitgenodigd voelen om ook bij te dragen."

 

'REURING' De grondslag voor het inspiratieproject is het toekomstbeeld Cultuur 2013-2018, het beleidsstuk dat is vastgesteld door de gemeenterraad. Hierin staat de kaders van het Huis van Inspiratie vermeld. Wat levert de samenwerking op? ,,We hopen op een vliegwieleffect", reageert Frings. ,,Een toename van het aantal bezoekers. Er ontstaat reuring en dat maakt het interessant voor inwoners om initiatieven te ontplooien en voor andere, eventueel commerciële partijen." Ze gooien mogelijk een lijntje uit. Van Dongen: ,,Horeca, design, boeken ... dat zou allemaal goed passen. Ook letterlijk. We kunnen ruimte bieden aan ondernemers." De panden zijn van de gemeente. Zij krijgen er dan dus een huurder en geld bij. ,,Het voordeel is ook dat je met meerderen in één gebouw zit waardoor je elkaars taken kunt overnemen en een oogje in het zeil kunt houden", merkt Van Mildert op. ,,We zouden als museum langer open kunnen blijven en dat geldt ook voor de bibliotheek." Niet minder, maar meer. Er zou iets moois kunnen opbloeien. ,,Maar we moeten nog wel slagen maken", benadrukt de museumbeheerder. ,,Uit de manier waarop we samenwerken, blijkt dat we er hetzelfde in staan. We bewandelen dezelfde weg en willen niet meer terug. Het zou ook gek zijn om weer in je eigen schulp te kruipen. We hebben goede ervaringen opgedaan, maar wat het gaat opleveren, weten we nog niet. Door het proces te versnellen en van het Huis van Inspiratie een uithangbord te maken, hopen we daar achter te komen."

* Het Huis van Inspiratie betreft niet alleen een samenwerking tussen de bibliotheek, het museum en het stadsarchief, de artotheek, de VVV, de historische vereniging en de Limonadebrigade zijn hier ook bij betrokken en maken eveneens deel uit van de werkgroep.