• GP Foto

Schedel gestolen van archeologische vindplaats Groenmarkt

GORINCHEM Archeologische dienst Hollandia doet momenteel archeologisch onderzoek Achter de Kerk ten behoeve van de herinrichting Groenmarkt. Donderdagochtend ontdekten de archeologen dat de vindplaats is beschadigd en er een schedel is gestolen. De gemeente neemt daarom extra beveiligingsmaatregelen.

Het betreft een schedel die de archeologen gevonden hebben en weer herbegraven. De afspraak is dat skeletten die volledig in het werkterrein van de archeologen liggen, worden onderzocht op DNA. Schedels of botten die voor een klein deel in de het werkterrein liggen, worden direct en ter plekke weer herbegraven. Dankzij foto's van de archeologische vondsten konden de archeologen eenvoudig constateren dat de herbegraven schedel verdwenen is. De gemeente heeft hiervan aangifte gedaan bij de politie. Die onderzoekt de diefstal.

Wethouder Rijsdijk: ,,Wij doen heel nauwkeurig archeologisch onderzoek, met respect voor de stoffelijke overschotten. Het is onbegrijpelijk dat deze hoogwaardige archeologische vindplaats is verstoord. Dit tolereren we als gemeente niet, daarom plaatsen we vandaag nog zware schotten over de opgraving zodat deze niet opnieuw verstoord kan worden. Ook wordt het werkterrein extra in de gaten gehouden en onderzoeken we de mogelijkheid van cameratoezicht."