Schippers laten van zich horen

GORINCHEM - Plannen van Rijkswaterstaat voor extra overnachtingsplaatsen in en rondom Gorinchem hebben al de nodige voeten in de aarde gehad. Na belangengroepen en politieke partijen laten nu ook de schippers van zich horen. Tijdens de raadsbijeenkomst van afgelopen dinsdag gaven verschillende mensen vanuit de scheepvaart de Gorcumse gemeenteraad aan dat zij zich niet welkom voelen in Gorinchem door het standpunt van veel politieke partijen dat extra overnachtingsplaatsen niet gewenst zijn. ,,Wij zijn ook gewoon mensen die ergens moeten overnachten, maar in Gorinchem voelen we ons niet welkom", gaven Sunniva Fluitsma (Algemeene Schippers Vereeniging) en Diana Hulsebos (Vrouwen in binnenvaart in actie) te kennen.

Door Tim Hartman

,,Praat eens met ons", luidde de boodschap van Sunniva Fluitsma aan de gemeenteraad. Namens de Algemeene Schippers Vereeniging gaf Fluitsma aan dat er door de gemeenteraad te weinig gepraat wordt met de schippers terwijl dat verhelderend zou kunnen werken volgens haar.

Leny van Toorenburg, van de Koninklijke Schuttevaer, gaf in haar betoog aan dat ligplaatsen juist belangrijk zijn: ,,Het verrast ons dat er zo veel oppositie is tegen extra overnachtingsplaatsen. Het aantal tankers is toegenomen en dus is er wel degelijk behoefte aan die ligplaatsen."

Van Toorenburg ging bovendien in op de zorgen binnen de raad over de veiligheid binnen de Vluchthaven: ,,De veiligheid wordt juist gewaarborgd met die ligplaatsen, want schippers moeten op tijd kunnen rusten. Van de ongelukken is 95 procent tijdens het varen. Het is dus van cruciaal belang dat de ligplaatsen goed worden ingericht."

Meer reacties van schippers en andere belanghebbenden zijn dinsdag in De Stad Gorinchem te lezen.