Schippers laten van zich horen

GORINCHEM - Plannen van Rijkswaterstaat voor extra overnachtingsplaatsen in en rondom Gorinchem hebben al de nodige voeten in de aarde gehad. Na belangengroepen en politieke partijen laten nu ook de schippers van zich horen. Tijdens de raadsbijeenkomst van vorige week dinsdag gaven verschillende mensen vanuit de scheepvaart de Gorcumse gemeenteraad aan dat zij zich niet welkom voelen in Gorinchem door het standpunt van veel politieke partijen dat extra overnachtingsplaatsen niet gewenst zijn. ,,Wij zijn ook gewoon mensen die ergens moeten overnachten, maar in Gorinchem voelen we ons niet welkom", gaven Sunniva Fluitsma (Algemeene Schippers Vereeniging) en Diana Hulsebos (Vrouwen in binnenvaart in actie) te kennen.

Door Tim Hartman

,,Praat eens met ons", luidde de boodschap van Sunniva Fluitsma aan de gemeenteraad. Namens de Algemeene Schippers Vereeniging gaf Fluitsma aan dat er door de gemeenteraad te weinig gepraat wordt met de schippers terwijl dat verhelderend zou kunnen werken volgens haar: ,,Wij zijn ook gewoon mensen die ergens moeten overnachten. De gemeente gaat met ons om alsof we productiemiddelen zijn die alleen voor onveilige situaties zorgen. Wij vervoeren per schip vijftig vrachtwagens aan lading. Het wordt pas echt onveilig als wij er niet zouden zijn."

Rijkswaterstaat lanceerde november vorig jaar plannen om extra overnachtingsplaatsen aan te leggen in en rondom Gorinchem. Dit naar aanleiding van het vaartijdenbesluit, dat inhoudt dat schippers om de zoveel tijd de rivier af moeten. Zes extra plaatsen in de Woelse Waard en vier extra plaatsen in de Vluchthaven, naast de zeven die er nu al zijn. De Gorcumse gemeenteraad ziet die plaatsen echter liever elders dan in de Woelse Waard en de bestaande Vluchthaven.

,,Schippers moeten zich aan de vaar- en rusttijdenwet houden en dus moet er om de dertig kilometer een overnachtingshaven beschikbaar zijn. In deze regio kan daar niet aan worden voldaan. De dichtstbijzijnde is Haaften. En dus moet er simpelweg in of rondom Gorinchem een volwaardige overnachtingshaven komen", legt Leny van Toorenburg, hoofd nautisch technisch van de BLN-Koninklijke Schutevaer, uit.

In haar betoog tijdens de raadsbijeenkomst gaf ze bovendien aan dat ligplaatsen juist belangrijk zijn: ,,Het verrast ons dat er zo veel oppositie is tegen extra overnachtingsplaatsen. Ondanks dat het aantal schepen in de periode 2007 tot nu met vier procent is afgenomen, is het aantal tankers met 332 wel fors toegenomen en er is dus wel degelijk een grote behoefte aan die ligplaatsen voor schepen met de zogenaamde gevaarlijke stoffen."

Die opmerking gaat in tegen het onderzoek dat Gorcum Actief vorige week presenteerde aan de overige raadsleden. Met behulp van het Automatic Identification System (AIS) telde Everdien Hamann, fractieleider van de partij, het aantal schepen dat in de Vluchthaven overnachtten. ,,Op basis van tellingen in december concludeerden we dat extra overnachtingsplaatsen niet nodig waren."

,,Opvallend", vindt van Toorenburg. Bovendien wijst ze de partij erop dat het oneigenlijk gebruik van AIS strafbaar is, volgens de uitspraak van het College van Bescherming Persoonsgegevens. Binnenschipper Daniël Frerichs sluit zich daarbij aan en heeft inmiddels aangifte gedaan: ,,Gorcum Actief mag die gegevens helemaal niet gebruiken en dus heb ik aangifte gedaan bij zowel de Gorcumse politie als het bureau Telematica." Everdien Hamann vertelt zich echter van geen kwaad bewust te zijn: ,,Iedereen is vrij om aangifte te doen, maar iedereen is ook vrij om te kijken hoe veel schepen er in de haven liggen. Als ik met een stoeltje bij de haven ga zitten tellen, krijg ik dezelfde uitslagen. Bovendien is het gewoon openbare informatie. Iedereen kan bij die informatie."

Uitkomst van het onderzoek van Gorcum Actief was bovendien dat er te veel schepen lagen en in combinatie met de kegelschepen zou de situatie onveilig zijn in de haven. Van Toorenburg benadrukt daarom nog maar eens hoe belangrijk goed ingerichte havens zijn: ,,De veiligheid wordt juist gewaarborgd met die extra ligplaatsen, want schippers moeten op tijd kunnen rusten. Van de ongelukken is 95 procent tijdens het varen. Het is dus van cruciaal belang dat er voldoende goed ingerichte ligplaatsen zijn."