• Onderwijswethouder Ro van Doesburg pleit voor een beroepencampus in Gorinchem.

    Egbert Egberts

Schoolcampus in Gorinchem mogelijk

GORINCHEM Als alle betrokken partijen het met elkaar eens kunnen worden en als de financiering ervan rond gekregen wordt dan kan er over drie jaar  volgens onderwijswethouder Ro van Doesburg in Gorinchem een breed onderwijs schoolcampus zijn.

door Egbert Egberts

Van Doesburg komt zelf uit het onderwijs en heeft in Gorinchem op diverse scholen gewerkt. Als geen ander weet hij dat om dingen te kunnen veranderen in het onderwijs samenwerking tussen scholen een absolute voorwaarde is. Tijdens een parallelsessie van de gemeenteraad afgelopen donderdag waar knelpunten met betrekking tot het integrale huisvestingsplan van scholen werd besproken meldde hij dat hij, dat de gemeente wil investeren in een duurzaam en innovatief onderwijsklimaat.

,,Ik ben er voorstander van om als gemeente een samenwerkingsverband tussen verschillende scholen om beroepsopleidingen te faciliteren. In het integraal huisvestingsplan (IVP) regelt de gemeente de huisvesting voor scholen. Dit is een wettelijke plicht. Maar ik wil het graag breder trekken. Uitgaan van het belang van het kind, want dit staat altijd voorop. Proberen te bewerkstelligen dat we met elkaar ook de kwaliteit van het onderwijs naar een hoger niveau kunnen tillen. Waar zowel de leerlingen als ook de scholen beter van worden."
Ook de verschillende schoolbestuurders zoals die van OVO, LOGOS, Gilde Vakcollege Techniek en het Gomarus College zijn tevreden met de insteek van de gemeente. Zij lieten dit tijdens de parallelsessie ook blijken. ,,Het is een goed begin, want er komt nogal wat bij kijken om een beroepsonderwijs campus in Gorinchem te realiseren. Maar zowel vanuit het rijk als vanuit de provincie zijn er subsidiemogelijkheden om het beroepsonderwijs te kunnen innoveren. Door diverse onderwijsvormen bij elkaar te brengen en het realiseren van een soort van campus pakken we ook meteen de huisvestingsproblematiek van bestaande scholen die onderhoud nodig hebben aan. De gemeenteraad kan hier keuzes in maken en de richting van bepalen, ook omdat er vanuit Den Haag op het gebied van duurzaamheid nogal wat moet worden geïnvesteerd in gebouwen. Door te kijken naar wat nodig is in samenspraak met de schoolbesturen die actief meedenken, door te onderzoeken hoe diverse leerlijnen eenvoudiger op elkaar kunnen aansluiten én door te besluiten wáár dit allemaal kan worden gerealiseerd kan Gorinchem een vooraanstaande functie gaan vervullen binnen de regio op het gebied van innovatief, onder andere technisch beroepsonderwijs. In de nabijheid van andere voortgezet onderwijs scholen."

Van Doesburg kijkt al naar de toekomst en ziet kansen op de locatie in Noord, nabij sporthal De Hoefslag, het Gomarus College, Lyceum Oude Hoven en de praktijkschool. ,,Nabij het nieuwe treinstation, dat over twee jaar klaar en inzetbaar is. Nabij andere scholen maar ook goed bereikbaar vanuit de regio. Gorinchem is namelijk al jaren een gemeente waar veel leerlingen vanuit omliggende plaatsen naar toe komen om onderwijs te volgen. Ook de scholen uit de regio wil ik graag betrokken zien worden bij de totstandkoming van een beroepencampus. Ik juich toe dat er al partijen met elkaar in gesprek zijn. Het zou natuurlijk nog mooier zijn als de basis nog veel breder kan worden om dit te kunnen realiseren. Ik zie mogelijkheden om over drie tot vier jaar ermee te kunnen starten. Zal er alles aan doen om vanuit de gemeente dit te begeleiden."

Een reactie van Ilhan Tekir, fractievoorzitter van D66, die eerder pleitte voor het mogelijk maken van HBO onderwijs in de lijn van mogelijkheden die in Gorinchem op onderwijsvlak al aanwezig zijn: ,,Vanuit de raad zijn vooral wat technische vragen gesteld, zoals in hoeverre er sprake is van krimp van leerlingenaantallen en wat de plannen gaan kosten. Hoe dan ook, zijn wij erg blij met deze nieuwe visie waarmee we Gorinchem als onderwijsstad nog sterker kunnen neerzetten. Allemaal in het belang van onze kinderen en jongeren, die het allerbeste onderwijs mogen genieten."