Simon de Leeuw waarnemend gemeentesecretaris

GORINCHEM Simon de Leeuw is door het college van B&W benoemd als waarnemend gemeentesecretaris van de gemeente Gorinchem. Sinds het vertrek van Anita Vergouwe als gemeentesecretaris in januari van dit jaar, nam Simon de Leeuw als loco-secretaris de taken waar. Met het besluit van 20 februari gaat hij aan de slag met het volledig takenpakket van gemeentesecretaris waaronder de voorbereiding en het bijwonen van collegevergaderingen, het aansturen van de organisatie en de afdelingshoofden en het bijwonen van regionale overleggen. Ook gaat hij optreden als WOR-bestuurder. Simon de Leeuw blijft dit doen tot er een nieuwe gemeentesecretaris aantreedt. De wervingsprocedure daarvoor zal in het tweede kwartaal van 2018 opgestart worden waarbij het college koerst op indiensttreding uiterlijk 1 januari 2019. De voorbereidingen om tot een functieprofiel te komen, zijn op dit moment in gang gezet.

Peter LeonhartHoofd Communicatie kabinetszaken 0183-659 265/06 18 30 06 25

TwitterLinkedInFacebook

Gemeente Gorinchem Stadhuisplein 1 Gorinchem www.gorinchem.nl

Geen berichten meer ontvangen van ons? Klik hier

Indien deze e-mail verkeerd geadresseerd is, verzoeken wij u vriendelijk deze e-mail zo snel mogelijk retour te sturen en te verwijderen. -------------------------------------------------------------------- De informatie in dit e-mail-bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Door de elektronische verzending van het bericht kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie. Eventuele bijlagen die beveiligd zijn met wachtwoorden of anderszins versleuteld, zijn niet gecontroleerd op virussen. Het is verstandig dit alsnog te doen. BDU aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ontstaan van enige vorm van schade door of ten gevolge van dit bericht..