• gp-foto

    foto: GP-foto

Spelbepalers met ideeën gezocht

GORINCHEM Gorinchem Beweegt is namens de gemeente Gorinchem op zoek naar creatieve en enthousiaste mensen die mee willen denken over het Gorcums sportbeleid voor de komende jaren. Zij zijn van harte welkom op 11 april vanaf 17.30 uur (inloop) in theater Peeriscoop. De bijeenkomst start om 18.30 uur.

Op het programma van de bijeenkomst staat onder andere de evaluatie van het Sportplan 2012 - 2015. Op een interactieve manier wordt teruggekeken naar het sportbeleid van de afgelopen jaren; welke resultaten zijn er behaald en wat zijn verbeterpunten voor de toekomst? Daarnaast wordt de basis gelegd voor het nieuwe sportplan 2016 - 2020 waarbij de ambities voor de toekomst met elkaar worden bepaald.

Wethouder sport Hans Freije: ,,We zijn op zoek naar spelbepalers die ideeën hebben voor de toekomst! We hopen dan ook dat we mensen uit verschillende disciplines en met verschillende talenten mogen ontvangen. Daarbij denken we aan vertegenwoordigers van het onderwijs, de zorg, het bedrijfsleven en de sport. Maar ook enthousiaste inwoners die betrokken zijn bij sport in Gorcum zijn van harte welkom. Juist die variatie en expertise maakt het mogelijk om tot een breed gedragen en succesvol sportbeleid te komen."

Mensen kunnen zich aanmelden voor de bijeenkomst via gorinchembeweegt@gorinchem.nl. Meer informatie is te vinden op www.gorinchembeweegt.nl.

De bijeenkomst op 11 april is een vervolg op de Sportcafé's, waar een grote groep spelbepalers actief heeft meegedacht over de kracht van sport. Gezamenlijk wordt gewerkt aan het Gorcums Droombeeld, dat straks vorm krijgt in het Sportplan 2016 - 2020. Uitgangspunt van het Droombeeld is dat sport voor iedereen in Gorinchem mogelijk is.