• Sporthal Oosterbliek is één van de sportaccommodaties waar door sportclubs gebruik van wordt gemaakt.

    Egbert Egberts

Sportaccommodaties verhuur onder de loep

GORINCHEM  Het Mulier Instituut vindt dat de gemeente moet streven naar heldere en passende verhuurtarieven voor de lokale sportclubs. Daar vragen de sportclubs ook om.

door Egbert Egberts

Met name het feit dat de accommodatieverhuur de kosten van de accommodatie voor de gemeente niet dekt is een zaak waar de gemeenteraad haar licht over moet laten schijnen. De belangrijkste reden voor het betaalbaar kunnen houden van de huurtarieven voor sportverenigingen is om allerlei sportactiviteiten of -faciliteiten in de lucht te houden, want sport is van groot belang voor het gezond krijgen en gezond houden van de inwoners.
Maar vanuit de raad komen signalen dat subsidieverlening transparant en te controleren moet zijn. Tarieven voor gebruik van de accommodaties zijn historisch zo gegroeid. Maar een goede en actuele onderbouwing van de werkelijke kosten ervan is gedateerd. 
Tijdens het gemeentelijke project 'Samenwerking binnensport' uit 2017 hebben de binnensportverenigingen in Gorinchem aangegeven dat ze de tarieven voor de sporthallen, sportzalen en het zwembad (te) hoog vinden. Dat blijkt ook tot op bepaalde hoogte uit het onderzoek van het Mulier Instituut het geval te zijn ten opzichte van omliggende gemeenten. Anderzijds is het voor de gemeente Gorinchem van belang, dat waar dat maar mogelijk is verhuur van accommodaties meer kostendekkend gemaakt moet worden. Ook op het gebied van onderhoud is daarin nog een slag te slaan. Het is ook belangrijk, dat de clubs meer worden betrokken bij de exploitatie van de accommodaties. Door middel van sleutelbeheer van sporthallen en sportzalen door de huurders kunnen de kosten voor het beheer omlaag worden gebracht. En daarmee ook de huurprijzen voor de binnensportaccommodaties worden verlaagd. Dat kan ertoe leiden dat de gemeente lokale sportclubs financieel minder zal hoeven te steunen. Als de tarieven omlaag kunnen dan hoeft er immers ook minder gesubsidieerd te worden. Tarieven van buitensportaccommodaties zijn volgens het onderzoek in vergelijking met omliggende gemeenten billijk en in een juiste verhouding, al komt hockey ten opzichte van andere Gorinchemse buitensportverenigingen en hockeysportclubs in de regio er het best mee weg en is atletiek een beetje een buitenbeentje. Kosten voor het zwembad zijn hoger dan in vergelijkbare plaatsen. Slechts een zevende deel qua inkomsten wordt binnengehaald uit verhuur aan lokale sportverenigingen. Dat vergt ook veel creativiteit van beheerder SGS, exploitant van het Caribabad, de Hoefslag, Oosterbliek en de Van Rappardhal.  .
De gemeenteraad vergadert donderdag 11 april over de conclusies van het Mulier Instituut tijdens een I&O Parallelsessie en of er eventueel aanpassingen nodig zijn qua sportaccommodatie- en subsidiebeleid.