• Gorinchem Beweegt

Sportcafé in teken van nieuwe beleidsvisie 'De kracht van Sport'

GORINCHEM Begin december heeft de Gorcumse gemeenteraad de nieuwe beleidsvisie 'De kracht van Sport' 2017 - 2021 vastgesteld. Deze visie is tot stand gekomen dankzij 140 partners binnen en buiten de sport. Met de gemeente komen ze op maandagavond 16 januari samen op het eerste Sportcafé van het nieuwe jaar. Tijdens de avond gaan ze aan de slag om de nieuwe visie te vertalen naar concrete uitvoeringsplannen. De locatie van de avond is het Da Vinci College Mollenburgseweg 82 in Gorinchem. Het Da Vinci is als één van de Spelbepalers actief betrokken bij 'De kracht van Sport.

'De kracht van Sport' omschrijft hoe in de toekomst nog meer Gorcumers worden geïnspireerd tot een gezonde leefstijl. Zo kunnen Gorcumers de komende jaren rekenen op voldoende en kwalitatief goede voorzieningen om binnen én buiten te bewegen. De gemeente investeert wijkgericht in de jeugd, stimuleert sport bij ouderen en werkt hierbij sector overstijgend samen met partners uit de stad. Sportaanbieders worden behoeftegericht ondersteund door Gorinchem Beweegt. En aansprekende evenementen versterken de stad.

SPORTCAFÉ Het Sportcafé start maandag 16 januari om 19.00 uur met een inloop met koffie en thee. Daarna opent wethouder Hans Freije op feestelijke wijze de avond. In een interactieve sessie gaan de deelnemers aan de slag met de ambities van de nieuwe visie. Na deze sessie is er een informeel gedeelte waarbij er volop ruimte is om elkaar te spreken. Om 22.00 uur is de afronding van de avond.

BELEIDSVISIE 'De kracht van Sport' is tot stand gekomen dankzij de inzet van een breed netwerk aan betrokken partners zoals sportverenigingen, commerciële sportaanbieders, zorg- en welzijnsinstellingen, het onderwijs, kinderopvang, culturele instellingen en bedrijven. Dit zijn de spelbepalers van 'de kracht van sport'. De nieuwe beleidsvisie is te vinden op de website van Gorinchem Beweegt: www.gorinchembeweegt.nl. Alle ambities van 'De kracht van Sport' staan uitgewerkt in deze beleidsvisie.

Aanmelden voor het sportcafé kan bij Devie de Ronde van Gorinchem Beweeg: d.d.ronde@gorinchem.nl of 06-10334968.