• Gemeente Gorinchem

Stad maakt Toekomstbeelden voor Gorcum

GORINCHEM Hoe ziet Gorinchem er in toekomst uit? Wat voor stad denkt Gorcum dan te zijn? Tot en met maandag 3 april kunnen Gorcumers zelf aan de slag om toekomstbeelden voor hun stad te maken.

Het staat deelnemers vrij om hun toekomstbeeld op eigen wijze te verwoorden of te verbeelden of dit samen met anderen te doen. Daarnaast is er een toolkit gemaakt om op weg te helpen in het maken van een toekomstbeeld. In deze toolkit zit onder andere een poster waarop mogelijke toekomstbeelden voor Gorinchem staan. Deelnemers kunnen hieruit een keuze maken of zelf een toekomstbeeld toevoegen.

Burgemeester Govert Veldhuijzen: ,,We zijn weer een stap verder in het Visietraject. De toenemende belangstelling vanuit de stad voor de Visie waardeer ik enorm. Ik hoop dan ook dat een flink aantal toekomstbeelden door de stad en regio worden gemaakt. Nog voor de zomervakantie, in mei én juni, bespreken we de toekomstbeelden mét de stad. Om na de zomervakantie de visie vast te kunnen stellen."

DILEMMA'S Tijdens de vele gespreken en ontmoetingen die in de verkenningsfase van het visietraject zijn gevoerd, zijn belangrijke vragen en dilemma's voor de toekomst van Gorinchem naar voren gekomen. Het zijn vraagstukken waarover verschillend blijkt te worden gedacht. Daarom worden deze vraagstukken/dilemma's met name aan de Gorcumers voorgelegd. De vraagstukken die aan bod komen: Groei: Meegroeien met de randstad of niet?; Vergrijzing en ontgroening: Hoe gaan we om met demografische ontwikkelingen?; Duurzaamheid: Kan Gorinchem duurzamer worden?; Binnenstad: Houden we de binnenstad vitaal?; Inwoners aan zet: Hoe ziet de samenwerking tussen gemeente en samenleving eruit?; Bereikbaarheid en economie: Versterken we economie en bereikbaarheid?

VISIE VAN DE STAD Een nieuwe toekomstvisie voor Gorinchem is belangrijk omdat er de komende jaren veel gaat veranderen. In de wereld om ons heen en in Gorinchem zelf. De gemeente Gorinchem vindt het belangrijk om hierop goed voorbereid te zijn. Daarom wordt er samen met inwoners, jongeren, ondernemers, maatschappelijke organisaties, regiopartners en experts een 'Visie van de Stad' gemaakt. GO2032 is het kader waarin de toekomstvisie van de stad Gorinchem ontwikkeld wordt.

De toolkit is aan te vragen via een e-mail aan welkom@go2032.nl of via de website www.go2032.nl. Op de website is ook de poster met toekomstbeelden digitaal in te vullen.

Het aanvragen van de Toolkit is gratis, maar er is een beperkt aantal exemplaren beschikbaar (op=op). Toekomstbeelden zijn tot en met maandag 3 april in te leveren via de post of af te geven op het stadhuis. Digitale exemplaren kunnen worden gemaild naar welkom@go2032.nl

Label:

GO2032