• Foto: www.lezenenschrijven.nl

Stadsbelang vraagt aandacht voor laaggeletterden

GORINCHEM - De landelijke campagne 'Taal maakt gezonder' die onlangs werd gelanceerd is voor de lokale partij Stadsbelang aanleiding voor het vragen van aandacht voor laaggeletterden in Gorinchem. De fractie is bang dat mensen met een taalachterstand straks niet tijdig en goed geïnformeerd worden over de veranderingen binnen de zorg. Hierdoor zouden zij wellicht te laat (of niet) aankloppen voor hulp bij de gemeente. Hulp waar ze recht op hebben, maar door hun taalachterstand geen weet van hebben. Renate van Maaren vroeg tijdens het vragenuurtje van de raadsbijeenkomst op dinsdag 30 september namens Stadsbelang of de gemeente zicht heeft op het aantal laaggeletterden in de gemeente. Verder wil ze graag weten of de gemeente en de betrokken zorgverlenende instanties maatregelen hebben genomen om deze groep extra te ondersteunen. De vragen konden dinsdag nog niet beantwoord worden.