• gp-foto

    foto: GP-foto

Start archeologisch onderzoek Groenmarkt

GORINCHEM Aannemersbedrijf De Visser start dinsdag 7 november met het graven van het eerste gat voor de bomen die in het voorjaar geplaatst worden op de Groenmarkt. Archeologische dienst Hollandia start die dag ook met het archeologisch onderzoek.

De boomvakken worden 5 bij 5 meter en 1 meter diep. Deze ruimte is nodig voor optimale groei van de bomen. In totaal komen er 4 boomvakken aan de straat Achter de Kerk (noordzijde van de Groenmarkt). De gaten worden één voor één gegraven. De gemeente zet de boomvakken voor de veiligheid af met hekken. De ruimte om de boomvakken wordt zo klein mogelijk, maar werkbaar voor de aannemer en de archeologische dienst. Door middel van kijkgaten in de hekken kunnen geïnteresseerden de opgravingen bekijken.

De Groenmarkt en straten eromheen blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar voor parkeren en verkeer. Het laden en lossen bij winkels blijft ook mogelijk. Op maandagen krijgen sommige marktkramen een andere plek op de Groenmarkt. De betreffende marktkooplieden krijgen hierover vooraf bericht.

Op de locatie van de Groenmarkt lag vroeger een kerkhof. Hollandia verwacht dan ook veel skeletten en andere archeologische objecten aan te treffen. Alle vondsten, dus ook de skeletten, worden nauwkeurig onderzocht; van wie is het skelet en hoe is hij/zij overleden? Vervolgens worden de skeletten herbegraven.

De archeologische vondsten bepalen hoe lang de werkzaamheden duren. De gemeente verwacht dat het ongeveer 5 weken duurt. In het voorjaar van 2018 start de gemeente met de herinrichting van de Groenmarkt. Dit betekent de aanleg van een lijngoot voor regenwaterafvoer en nieuwe bestrating in Achter de Kerk en het plaatsen van de 4 bomen. De bomen brengen de oude sfeer van de Groenmarkt terug. Het gaat om een soort linden: Tilia tomentosa 'Szeleste'. Deze soort heeft minder last van bladluizen en druipt minimaal. De gemeente nodigt omwonenden en aangrenzende ondernemers tijdig uit voor een informatiebijeenkomst over de herinrichting van de Groenmarkt.

Forobijschrift

Tijdens het plaatsen van extra ondergrondse containers op de Groenmarkt werden bij de graafwerkzaamheden ook skeletten gevonden.