Stichting Gorinchem's Platform voor Gehandicaptenbeleid bestaat meer dan 25 jaar

GORINCHEM Stichting Gorinchem's Platform voor Gehandicaptenbeleid (SGPG) viert woensdag 20 april dat ze ruim 25 jaar geleden is gestart om een klankbord voor de gemeente Gorinchem te kunnen zijn voor mensen met een beperking en chronische ziekte. Hier was toen veel behoefte aan.

In de loop van de jaren werd steeds duidelijker dat juist een belangenbehartiger namens de doelgroepen nadrukkelijk het voortouw dient te nemen naar beleidsmakers en uitvoerders. Het platform is een gewaardeerde gesprekspartner voor o.a. de gemeente Gorinchem, Poort 6, Pro Rail/Arriva, Beatrixziekenhuis en anderen, om steeds de positie van mensen van de doelgroep onder de aandacht te brengen. Zodat zij als volwaardige burger hun eigen regie kunnen voeren in de participatie maatschappij. Tijdens de bijeenkomst op woensdag 20 april blikt het platform terug op een aantal enerverende hoogtepunten.

Mevrouw M. Sterk, directeur MEE Nederlan is bereidt gevonden om aan deze bijeenkomst mee te werken. Zij praat over het onderwerp: Belangenvertegenwoordiging, nog iets van deze tijd?

De SGPG is van mening dat in deze tijd er aandacht moet zijn voor de groep mensen met een beperking en chronisch zieken. De afgelopen periode heeft de overheid een aantal ingrijpende veranderingen doorgevoerd en de gemeente als uitvoerder van Wmo, Jeugdwet en Participatiewet benoemd. Dit proces wordt door de SGPG kritisch gevolgd.