• Wouter van Dijk

Stijging van het aantal mbo-vacatures in regio Gorinchem

GORINCHEM Het aantal mbo-vacatures is sterk aan het toenemen. In de periode maart tot en met augustus van dit jaar ontstonden landelijk 207.600 vacatures op mbo-niveau, 9% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. In de regio Gorinchem is de stijging met 5% lager dan landelijk. Doordat het beter gaat op de arbeidsmarkt, neemt het aantal jongeren dat een nieuwe WW-uitkering aanvraagt bij UWV af. In de regio Gorinchem is de daling met 17% iets sterker dan landelijk. Dit staat in het rapport Basiscijfers Jeugd dat SBB en UWV vandaag uitbrengen.

Van maart tot en met augustus 2016 ontstonden in de regio Gorinchem 1.200 mbo-vacatures. Vergeleken met vorig jaar is dit aantal gestegen met 5%, zo blijkt uit cijfers van SBB. Het grootste aantal mbo-vacatures is er in de beroepsgroep gastvrijheid. Vergeleken met de landelijke verdeling van het aantal vacatures zijn er in Gorinchem relatief weinig vacatures in de beroepsgroep retail. Jongeren die nu starten met een mbo-opleiding hebben een goed baanperspectief als zij kiezen voor de richtingen verkoper, verzorgende individuele gezondheidszorg en mbo-verpleegkundige.

In het afgelopen half jaar verstrekte UWV landelijk ruim 36.000 nieuwe WW-uitkeringen aan jongeren tot 27 jaar, een afname met 6.000 (-15%) ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In Gorinchem is de daling met 17% iets sterker dan landelijk. De daling in de regio is het grootst bij jongeren die voor de WW-uitkering via de uitzendbedrijven (-49%) werkten.

Eind september 2016 stonden er in de regio Gorinchem 411 jongeren tot 27 jaar als werkzoekende geregistreerd bij UWV. Van deze jongeren heeft 53% geen startkwalificatie. Landelijk is dit aandeel 50%. De groep middelbaar opgeleiden (minimaal mbo-niveau 2, havo of vwo) heeft in deze regio een aandeel van 33%. Dat is onder het landelijk gemiddelde (39%). De uitzendbranche blijkt in 2015 voor jongeren de meeste succesvolle branche om vanuit de WW aan het werk te komen. Ruim een kwart van deze jongeren ging aan de slag via een uitzendbureau.

Tussen 1 juni en 1 oktober 2016 heeft SBB 12.584 leerbanen geworven en beschikbaar gesteld via Stagemarkt.nl. Er zijn landelijk nog 5.000 studenten zonder een geregistreerde leerbaan. In de regio Gorinchem heeft SBB 134 leerbanen geworven. Via Stagemarkt.nl zijn de meeste leerbanen beschikbaar in de sectoren voedsel, groen en gastvrijheid en techniek en gebouwde omgeving.