• Het was volgens wethouder Joost van der Geest pure noodzaak om het stopverbod in te stellen.

    Gemeente Gorinchem

Stopverbod Westwagenstraat is pure noodzaak

GORINCHEM De raadsfracties van VVD en Gorcum Actief hebben aan verantwoordelijk wethouder Joost van der Geest vragen gesteld over het plotseling ingestelde stopverbod in de Westwagenstraat.

door Egbert Egberts

Door werkzaamheden in de Haarstraat is de Westwagenstraat overdag opengesteld voor alle verkeersdeelnemers om een goede circulatie te kunnen bewerkstelligen. Maar vanwege de ontstane onveilige situatie voor uit de tegengestelde richting komende fietsers heeft de gemeente in overleg met de politie per direct een stopverbod voor alle voertuigen afgekondigd.

Van der Geest gaf op vragen van de beide fracties meteen toe dat de belangenbehartiger van de ondernemers in het centrum niet was ingelicht. ,,Maar alle ondernemers, net als de bewoners, wel. Op 10 januari heeft men een brief gekregen met de uit te voeren werkzaamheden en wat er voor maatregelen genomen zouden worden. Maar omdat het tijdelijk openstellen van de Westwagenstraat als doorgaande route soms volgens de politie tot levensgevaarlijke situaties leidt voor fietsers of voetgangers, omdat soms lukraak wordt geparkeerd door leveranciers of winkelende bezoekers van de binnenstad is het instellen van een algemeen stopverbod in deze straat onvermijdelijk geweest."

Daarvan is volgens de wethouder door de afdeling handhaving iedere ondernemer persoonlijk in kennis gesteld die daarvan weet moest hebben. Het was volgens hem pure noodzaak. ,,Leveranciers kunnen hun voertuigen op de daarvoor bekende plekken parkeren om goederen af te leveren. Dit gebeurt normaal ook al na 11.00 uur 's morgens. Immers, de Westwagenstraat is norma liter alleen voor hen geopend tussen vóór dit tijdstip om te kunnen laden en lossen."

Een ondernemer, die tijdens de raadszaal op de tribune zat gaf aan dat communicatie tussen de gemeente en de ondernemers nog wel een dingetje is. ,,Prima, hoor, die brief vooraf. Maar er werd in het begin in de Haarstraat maar door twee man gestraat. Het leek alsof de gemeente geen haast bij deze ingrijpende werkzaamheden had. Voor ons wordt de overlast die we hierdoor ervaren nu wel een dingetje."

Van der Geest kreeg deze vraag ook voorgeschoteld door de beide fracties. En gaf aan dat met de aannemer nadat hem dit ter ore was gekomen meteen was besproken dat er 'flink aan de klus zou moeten worden doorgewerkt.' ,,Wel, ik kan hier aangeven dat men zelfs voor op de planning ligt. Dat is mooi. Het betreffende stopverbod wordt overigens opgeheven voor de carnavalsoptocht. Dat lijkt me heel goed nieuws."