• sgarstadhuis3.jpg
    Stadhuis

    Janus Visser

Stroeve start modernisering subsidiebeleid

GORINCHEM De gemeente Gorinchem is, mede door een motie van GroenLinks in 2016, druk bezig om het subsidiebeleid te moderniseren. De gemeenteraad mocht donderdag tijdens een parallelsessie beraad en advies meegeven over het raadsvoorstel dat werd voorgelegd. Conclusie: terug naar de tekentafel.

door Tim Hartman

De gemeenteraad kreeg drie varianten voor de modernisering van het subsidiebeleid voorgelegd. Doel daarvan is mede dat bij aanvragen van bijvoorbeeld verenigingen en evenementen er niet teveel bureaucratie aan te pas komt.

Bij variant één blijft de regie bij de gemeente, zoals nu ook het geval is. Bij variant drie zijn gemeente en organisaties samen verantwoordelijk voor de visie en doelstelling van de beleidsonderwerpen en de tweede variant zit daar tussenin. In die variant komt het subsidiebeleid via dialoog met de organisaties en belanghebbenden tot stand.

In het voorstel richting de raad wordt gepleit voor variant twee. Bij variant één blijft namelijk alles nagenoeg hetzelfde terwijl bij variant drie het eindresultaat niet eerder behaald kan worden dan vijf tot tien jaar en er onvoldoende mankracht aanwezig is. ,,We moeten daardoor bijna wel kiezen voor variant twee", merkte Dick van Zanten (Stadsbelang) op.

Vanuit meerdere partijen, die nagenoeg allemaal vooral per situatie maatwerk willen leveren, kwam er echter de nodige kritiek op het raadsvoorstel. ,,Met wie is er gepraat om tot dit voorstel te komen, wat kwam er uit die gesprekken, wat is daar uit gekozen voor het raadsvoorstel en waarom?", wilde Rutger van Breemen, namens GroenLinks indiener van de motie, weten. Pierre Schefferlie (PvdA) sloot zich daarbij aan: ,,We willen voor dit beleid meer participatie, maar nu ligt er een voorstel zonder vooraf participatie gepleegd te hebben."

Ook Eelco van Dam (D66) had moeite met de varianten: ,,Ik denk dat we niet voor één variant moeten kiezen. We zouden ook per dossier moeten kunnen schakelen tussen de varianten."

Wethouder Eva Dansen sprak tegen dat er vooraf niet met partijen gesproken was, maar was bereid, al was het met enig chagrijn, om binnen een half jaar met een nieuw voorstel te komen. ,,Ik geloof dat wij allemaal hetzelfde willen. Een variatie van aanpak en niet alleen gedirigeerd door de gemeente. Volgens mij is dat variant twee."