Stuurgroep kiest voorkeursalternatief na bezoek minister aan Varik

GORINCHEM Stuurgroep 'Dijkversterking Tiel-Waardenburg en Rivierverruiming Varik-Heesselt' is op 8 februari bijeengekomen om tot een voorlopige keuze te komen voor een voorkeursalternatief voor de waterveiligheid in het gebied tussen Tiel en Waardenburg. De minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, heeft inmiddels besloten om het gebied op maandag 12 februari te bezoeken en in gesprek te gaan met de bewoners en betrokken bestuurders. De stuurgroep wil graag eerst de minister ontvangen alvorens een voorkeursalternatief te kiezen.

 

Voorzitter van de stuurgroep Andries Heidema geeft aan dat urgentie van de dijkopgaven en de veiligheid van de bewoners niet in het geding mogen komen. ,,Het is volstrekt duidelijk dat we het hier hebben over een ingrijpende maatregel voor het hele gebied die van invloed is op het dagelijks leven van de bewoners. Dus we zitten er boven op om vaart en tegelijkertijd een zorgvuldige afweging te maken. Het bezoek van de minister die met eigen ogen kan zien wat er speelt helpt hierbij."

De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat, provincie Gelderland, gemeenten Neerijnen en Tiel en Waterschap Rivierenland. Het voorkeursalternatief dat de stuurgroep op korte termijn kiest, zal aan betrokkenen worden voorgelegd. Hierna komt de stuurgroep tot een definitief advies dat zij naar de minister zal sturen. De minister zal dit voorjaar een besluit nemen.

Op dit moment zijn er twee alternatieven waarmee de beoogde waterveiligheid verzekerd kan worden. Een alternatief is dijkversterking met natuur- en watercompensatie in de uiterwaarden. Het andere alternatief is dijkversterking met een binnendijkse hoogwatergeul ter hoogte van Varik en Heesselt.