• Lyceum Oude Hoven
  • Lyceum Oude Hoven

Succesfull first trial lessons TweeTalig Onderwijs Lyceum Oudehoven

GORINCHEM ,,Today we will unravel a mummy story." Zo werd de eerste proefles van TTO op Lyceum Oudehoven gestart. 46 geïnteresseerde groep 8 leerlingen uit de regio Gorinchem kregen les in Story writing en een History lesson about mummies.

Op drie woensdagen in februari kunnen leerlingen uit groep 8 die zich hiervoor hebben opgegeven, een aantal proeflessen in diverse TTO-vakken volgen. Hierdoor krijgen zij een goede indruk van wat zij kunnen verwachten van het TTO-onderwijs op Lyceum Oudehoven. Sommigen vonden een hele les in het Engels nog wel moeilijk natuurlijk - maar dat mag ook! Een van hen vertelde: ,,I learned some new words." Een andere groep 8 leerling zei na de lessen: ,,I liked it very much."

Lyceum Oudehoven is de enige TTO senior school in de regio. Vwo-leerlingen die TTO-onderwijs volgen, volgen zes jaar lang een programma van verdieping en verrijking gericht op Europese en Internationale Oriëntatie en het bereiken van een 'near-native' beheersingsniveau van de Engelse taal. Zij beheersen de Engelse taal bijna net zo goed als leeftijdgenoten die met die taal zijn opgegroeid. Gedurende de eerste drie jaar wordt meer dan de helft van de vakken in het Engels aangeboden en deze periode wordt afgesloten met het Cambridge Checkpoint Certificate (English, Math and Science).

Leerlingen uit groep 8 die ook geïnteresseerd zijn in het volgen van de proeflessen kunnen zich hier nog voor opgeven. Stuur dan een e-mail naar: TTO@lyceum.csdehoven.nl