• Egbert Egberts

Sympathie voor zorgregisseur in sociaal domein

GORINCHEM In het nieuwe beleidsplan voor het sociaal domein van de Gemeente Gorinchem is het pleidooi van fractievoorzitter Pierre Schefferlie van Democraten Gorinchem om zorgregisseurs aan te stellen voor inwoners met complexe hulpvragen door het college gehonoreerd. 

Door Egbert Egberts

Het college stelt aan de gemeenteraad voor de zorgregisseur als pilot in te passen in het voorstel dat voorligt met betrekking tot het raadsvoorstel 'Integraal sociaal beleid 2019-2024'. Schefferlie is blij met het feit, dat het college zijn aanbeveling om inwoners, die zelf even niet kunnen overzien hoe zij hun hulpverlening ingevuld willen zien worden, door de gemeente een zorgregisseur toegewezen kunnen krijgen. Deze kan hen daarbij ondersteuning bieden en het zorgaanbod sneller en beter ten behoeve van de inwoner regelen. ,,Sommige inwoners zijn daartoe niet in staat vanwege hun complexe thuissituatie. Ik heb dat meerdere malen zien gebeuren. Dat kan heel chaotisch en frustrerend zijn voor de betreffende inwoner, bijvoorbeeld in geval van dementie of gedragsproblematiek."
Eén zorgregisseur moet volgens Schefferlie worden aangesteld, die vanuit de hulpvraag in het belang van de inwoner en ten behoeve van hulpverlenende instanties en de gemeente alles vervat in een hulpverleningsplan. ,,Daarmee moeten alle professionals gaan werken, voorál door samen te werken. Dit is in het belang van de inwoner, maar ook kan het veel efficiënter zijn en voor de gemeente kostenbesparend werken. Dit is echter niet de hoogste prioriteit. Het gaat immers om het belang van de inwoner."

Schefferlie legde eerder uit in een interview met De Stad Gorinchem, dat het nieuwe sociaal team van de gemeente er ook mee gediend is om deskundige zorgregisseurs in te schakelen.
De gemeenteraad vergadert op 21 maart verder in een parallelsessie Beraad & Advies over het raadsvoorstel en lijkt in meerderheid sympathie te tonen voor de invoering van de pilot met de zorgregisseur in het sociaal domein.