• v.l.n.r. Nanda Kamphuis, Marceline Houwink (coach van de taalcoaches), een leerling en Ike van Hennik (taalcoach)

    Kevin de Bruin

Taalles tienervluchtelingen

GORINCHEM Wanneer iemand uit zijn land wegvlucht dan komt hij in een compleet nieuwe omgeving terecht. Alles om hem of haar heen is vreemd. De Rotaryclub Gorinchem probeert in samenwerking met het Omnia College al meerdere jaren vluchtelingentieners te helpen.

Door Kevin de Bruin

Dit gebeurd door middel van een taalcoachingproject. ,,We hebben heel veel leerlingen uit verschillende landen al geholpen", vertelt Nanda Kamphuis, leerkracht aan het Omnia College. Zelf geeft ze vluchtelingen tieners les in verschillende vakken. De leerlingen volgen de reguliere lessen die elke middelbare scholier dus moet volgen en uiteindelijk maken deze leerlingen ook dezelfde toetsen. Het verschil zit hem voornamelijk in dat de zogeheten TOP-klassen veel meer tijd krijgen om hun taalvaardigheden te verbeteren. Op de middelbare krijg je normaal twee à drie uur Nederlands, maar deze leerlingen krijgen tien uur taalles aangeboden.

,,Deze leerlingen hebben allemaal extra aandacht nodig." In 2013 is een enorme stroom met vluchtelingen gekomen. Hierdoor krijgen nu veel leerlingen uit Syrië, Somalië en andere landen les op het Omnia College. Om duidelijk te maken hoe divers de groep met vluchtelingen is, hangen er aan de muur van het lokaal verschillende vlaggen. Deze vlaggen geven allemaal aan uit welke landen de leerlingen allemaal komen. ,,De leerlingen leren het Nederlands enkel op school. Ouders snappen niets van ons onderwijssysteem en spreken zelf ook geen Nederlands." Wanneer vluchtelingen in Nederland aankomen kunnen ze soms nog niet eens lezen en schrijven. ,,Soms moet je nog leren hoe je een pen vasthoudt."

Door het grote niveauverschil is er veel aandacht nodig voor individuele begeleiding. ,,Elk kind is anders. Nederlands is een lastige taal en de één pakt het net wat sneller op dan de ander." Daarom krijgen de leerlingen naast de standaardlessen ook nog een taalcoach toegewezen. Hierbij wordt rekening gehouden met wie als taalcoach het beste bij de leerlingen past. ,,We zoeken een taalcoach die goed bij de leerlingen past en een soort van rolmodel voor hun kan worden." Zo kan het voorkomen dat een taalcoach voorleest uit het clubblad van Feyenoord omdat de leerling en coach beiden ontzettend fan zijn van die voetbalclub.

Kamphuis probeert de lessen ook op een soortgelijke manier interessant te houden voor de leerlingen. Zelf is Kamphuis docent Nederlands, rekenen, wiskunde, maatschappij en geeft ze ook zwemles. Het gebeurt regelmatig dat ze tijdens de taalles een nieuwsbericht of rapport bepreekt over bijvoorbeeld een toename van het aantal vluchtelingen dat Nederland binnenkomt. Tijdens de rekenles worden dan de cijfers uit datzelfde rapport gebruikt om uit te rekenen wat bijvoorbeeld de procentuele toename is. ,,Dat docenten meerdere vakken aan dezelfde klas geven heeft het grote voordeel dat we heel snel kunnen schakelen." Natuurlijk kleven er ook wel een paar nadelen aan deze methode. ,,De leerlingen mopperen soms ook. Er zijn maar een paar docenten en we kunnen snel voor elkaar invallen. Er is dus heel weinig lesuitval."

Dit artikel vormt een onderdeel van een drieluik. Dit is het eerste verhaal binnen deze reeks artikelen.