Tafels voor rommelmarkt De Luisterpost

GORINCHEM Tijdens de Open havendag op zaterdag 20 mei wordt er in De Luisterpost aan de Vijfde Uitgang een rommelmarkt gehouden. Belangstellenden kunnen voor 12,50 eyuro een tafel huren. Afmeting van de tafel is 2.40x0.80 cm. Handelaren zijn deze dag niet toegestaan, het gaat alleen om tweedehands spullen. De markt is van 9.30 uur tot 16.00 uur. Voor het reserveren van een tafel kan gemaild worden naar evenementen@deluisterpost.nl