• Janus Visser/BDU

Te weinig geld voor ambities theater

GORINCHEM Stichting Theater Gorinchem (STG) heef bij de gemeente aangegeven dat zij voor het lopende theaterseizoen 2015-2016 een tekort op de exploitatie van theater De Nieuwe Doelen verwacht, met het concrete verzoek aan de gemeente dit te dekken als het zich voordoet. Dat is de boodschap die het college middels een informatiebrief aan de gemeente heeft mede gedeeld. ,,De conclusie is denk ik dat de ambities en het budget die we hebben vastgesteld in de Cultuurvisie niet realistisch zijn", vertelt wethouder Eeuwit Klink.

Hoe groot het tekort zal zijn, is lastig van tevoren in te schatten. ,,Dat hangt af van de bezettingsgraad en die weet je pas op de dag dat de voorstellingen zijn. Dan pas kan je kijken hoe veel kaarten er verkocht zijn", legt Klink uit. Bij een maximale bezettingsgraad zal er een positief exploitatieresultaat van 30 duizend euro behaald worden. Realistisch lijkt dat echter niet, gezien het feit dat het landelijk gemiddelde slechts 55 procent is. Met die bezettingsgraad zal het tekort maar liefst 150 duizend euro bedragen. Indien de kaartverkoop zo erg tegenvalt dat de voorstellingen afgelast moeten worden, zal het tekort 220 duizend euro bedragen. ,,Dat is het worst case scenario", valt er in de informatiebrief te lezen.

In het kader van de Perspectiefnota 2016-2019 heeft de gemeenteraad begin juli besloten voor 2016 en de eerste helft van 2017 datzelfde bedrag van 150 duizend euro ter beschikking te stellen voor het continueren van de

exploitatie van theater De Nieuwe Doelen. Klink laat weten dat deze middelen bij voorrang worden ingezet op het moment dat de exploitatie van STG daarom vraagt. ,,Die 150 duizend zou eerst over een langere periode worden verstrekt, maar we kunnen wel concluderen dat er gewoon te weinig geld is vrij gemaakt voor de ambities die de raad heeft om het theater open te houden." Als het tekort groter dan 150 duizend euro zal bedragen, moet er een beroep worden gedaan op de algemene reserves.

Tegenvallers

De doorstart van het theater mag als zeer moeizaam bestempeld worden en de uitdaging lijkt groter dan verwacht aangezien de winstmarges op professionele voorstellingen klein zijn, sociaal maatschappelijke activiteiten hooguit kostendekkend te faciliteren zijn en van horecaopbrengsten niet teveel verwacht kan worden. Zo staat in de brief vermeld. Ook was het theater niets gebruiksklaar bij de overdracht. ,,Er ontbrak onder andere een groot deel van de inboedel waaronder de software. Ook stuitte STG bij het overnemen van de website en het reserveringssysteem op problemen. Hierdoor was de website lange tijd offline", is er te lezen. Volgens het college is het beeld bij de mensen ontstaan dat het theater de deuren zou sluiten ondanks het besluit van het college om meteen aansluitend een doorstart te maken."

Wethouder Klink wil in december een realitycheck houden binnen de raad. ,,We moeten realistisch kijken of ambities en budget wel in verhouding staan. Aan de ene kant wil de raad namelijk het theater open houden, maar aan de andere kant wil het er niet heel veel budget voor uittrekken. Dat gaat niet."