• Zolang het theater De Vijfzinnen open kan blijven is er hoop voor de toekomst, zo lijkt het wel.

    Egbert Egberts

Toekomst De Vijfzinnen en de cultuurvisie

GORINCHEM Fractievoorzitter Everdien Hamann van Gorcum Actief maakt zich al geruime tijd grote zorgen over de toekomst van Theater De Vijfzinnen.

door Egbert Egberts 

Ze stelde er eerder al eens vragen over aan het college van burgemeester en wethouders. Zo wilde zij graag weten of en wanneer het pand verbouwd gaat worden en wat daar dan de opzet van is. Eind juni is de laatste voorstelling gepland. Daarna gaan de deuren dicht. Hamann kreeg als antwoord dat het college van plan is het debat over de toekomst van Theater De Vijfzinnen te verbinden met het debat over de nieuwe cultuurvisie. Daarmee is echter nog steeds niet duidelijk waar dit alles heengaat. Het college zegde wel toe dat voor de zomerreces over allebei gepraat gaat worden.
Mocht er geen duidelijkheid komen over de toekomst van het theater, dan vermoedt Hamann dat de deuren voor altijd gesloten zullen worden. ,,Dat zou een aderlating zijn voor Gorinchem en een ramp voor de vrijwilligers en andere Gorcumers die zich met hart en ziel inzetten voor Het Huis van de Stad."
In het verleden maakten diverse partijen zich zorgen over de toekomst van Gorinchem als schouwburgstad. Bij de teloorgang van De Nieuwe Doelen werd door met een nieuw beheerinitiatief te komen in de vorm van theater De Vijfzinnen al een brug naar de toekomst gebouwd. Maar daarmee was deze nog niet gevrijwaard van uitdagingen op financieel vlak. GroenLinks pleitte destijds al voor 'een multifunctioneel theater waar van alles gebeurt, als levendig en boeiend middelpunt'. Ook de SP was een soortgelijke mening toegedaan. ,,De SP is altijd voorstander geweest van het openblijven van de stadsschouwburg, omdat zij vindt dat een schouwburgfunctie voor een stad als de onze behouden moet blijven. Wij vonden én vinden dat Gorinchem recht heeft op een groot stadspodium."
Everdien Hamann van Gorcum Actief houdt de vingers aan de pols houdt wat de toekomst van het theater betreft. ,,Laat het gebouw desnoods open zolang als er nog niets definitief bekend is over een verbouwing." Zolang er leven in de brouwerij is is er reden voor hoop, zo lijkt het immers wel.