• OVO
  • OVO

Tweede Kamerleden op bezoek bij OVO Gorinchem

GORINCHEM Op 8 maart stond het belang van de leerling centraal op de Graaf Reinaldschool tijdens een bezoek van Tweede Kamerleden Paul van Meenen (D66) en Michel Rog (CDA) aan Stichting OVO, openbaar verenigd onderwijs.

De Tweede Kamerleden bezochten een les Engels en gingen vervolgens in gesprek met de bestuurder, leerkrachten en directeuren van de basisscholen en middelbare scholen van Stichting OVO. Er is vooral gesproken over het bedienen van leerlingen. Hoe geef je leerlingen met zeer verschillende talenten, praktisch begaafd tot hoogbegaafd, allemaal de kans om zich te ontwikkelen en te bewijzen. Samenwerking tussen basisscholen en middelbare scholen blijkt hierin een belangrijke factor.

Het gezelschap zagen het deze ochtend met eigen ogen toen een leerling van de hoogbegaafdengroep van obs De Tweemaster een presentatie gaf over de door hem samengestelde duurzame wereldreis en twee leerlingen van Merewade Praktijkschool vertelden over hun ervaringen in de keuken en de werkplaats van de praktijkschool al toen ze in groep 7 en 8 zaten. Alle drie deze leerlingen spraken vol enthousiasme omdat zij in hun eigen talent en op hun manier mogen stralen.

Stichting OVO presenteerde ook haar alternatief voor de eindtoets in groep 8. Bert-Jan Kollmer, bestuurder van Stichting OVO, pleit voor een periode van 4 jaar (leeftijd 10-14) om het juiste niveau te bepalen. Leerlingen zouden elk half jaar kunnen wisselen van schoolniveau tot ze weten wat bij hen past. ,,De eindtoets is een momentopname met te veel invloed en op te jonge leeftijd", aldus Kollmer.

Hierover volgde een discussie over de gevolgen van het voorgestelde alternatief. Waarin de stichting en beide Kamerleden het eens waren dat er iets moet gebeuren om leerlingen meer kansen te geven om op het juiste niveau te komen. Meer brede klassen werden bijvoorbeeld genoemd door de heer van Meenen. Beide Kameleden zijn het met OVO eens dat de eindtoets zeker niet allesbepalend moet zijn. ,,Anders dan sommige andere partijen zeggen wij beide niet dat het advies aanpassen naar aanleiding van de eindtoets verplicht moet zijn; de leraar blijft, wat ons betreft, leidend in het schooladvies."