• Gemeente Molenlanden
  • Gemeente Molenlanden
  • Gemeente Molenlanden
  • Gemeente Molenlanden

Tweede ontsluitingsweg Arkel geopend

ARKEL Wethouder Johan Quik heeft donderdag 16 mei de tweede ontsluitingsweg van Arkel feestelijk geopend. Hij kwam met een brandweerwagen bij de weg aan. Vervolgens gaf hij toegang tot de ontsluitingsweg door met een grote schaar een lint door te knippen.

De ontsluitingsweg vormt een verbinding tussen het Hoefpad en de dijk. In samenwerking met De Kuiper Infrabouw en Adviesbureau Adcim is de weg het afgelopen jaar aangelegd. ,,Het heeft even geduurd, maar de weg is echt een aanwinst voor het dorp", aldus wethouder Johan Quik. ,,Deze ontsluiting maakt Arkel veiliger en zorgt voor een betere spreiding van het verkeer in het dorp. De betere bereikbaarheid van Arkel is zeker ook van belang voor de hulpdiensten bij calamiteiten."

VERVOLG Nu de weg in gebruik is genomen, worden de verkeersstromen in het dorp gemonitord, zowel qua aantal als qua snelheid. Afhankelijk daarvan neemt de gemeente mogelijk aanvullende maatregelen voor het verkeer van en naar de Onderweg. Rond de zomer bespreekt de gemeente de hoofdroute door het dorp met de inwoners. De uitvoering van de herinrichting en de gedeeltelijke vervanging van de hoofdriolering inclusief werkzaamheden van de nutsbedrijven zullen grotendeels in 2020 en 2021 plaatsvinden. De voorbereidingen hiervoor vinden al plaats.

TRAJECT VAN JAREN Al in 1980 waren er de eerste discussies over een tweede ontsluitingsweg voor Arkel. In 2007 nam de gemeenteraad van Giessenlanden de motie aan dat een tweede ontsluitingsweg integraal meegenomen moest worden bij de stedenbouwkundige visie voor het nieuwe centrum van Arkel.